MOBILKRANE - UDT-KURS FÜR DIE HANDHABUNG

Operator żurawia samojezdnego 

Zajmujemy się szkoleniami operatorów żurawi samojezdnych. Posiadamy bogatą ofertę zajęciową i oferujemy usługi na wysokim poziomie. Wiedza nabyta na naszym kursie na pewno przyda się w każdej branży przemysłowej i usprawni pracę twojego zakładu. 

Autokran auf der Baustelle

Wie sieht der Kurs aus?  

Nasze zajęcia podzielone są na dwie główne części: teoretyczną i praktyczną. W praktyce uczymy się wykorzystywać wszystkie systemy dźwigów samojezdnych na urządzeniach ćwiczeniowych. Teoria z kolei wymaga uczęszczania na wykłady, które wprowadzają wszystko, co trzeba wiedzieć o sprzęcie, na którym pracuje kursant.  

Na naszych zajęciach uczymy:   

 • hydrauliki i elektroniki urządzeń,  
 • prawidłowej i oszczędnej obsługi sprzętu na stanowisku pracy,  
 • Vorbereitung des Arbeitsplatzes,  
 • przeglądu sprzętu,  
 • pracy w różnych warunkach,  
 • wszystkiego co związane z UDT,  
 • kategorii sprzętu,  
 • wymaganych formalności,  
 • BHP.  

Abschlussprüfung 

Ukończenie naszego kursu nie oznacza uzyskania kwalifikacji i zdolności do pracy. Najpierw należy jeszcze zdać państwowy egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego. Egzamin, podobnie jak szkolenie, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Nasze szkolenie zawsze uwzględnia wszystkie obowiązujące wymagania dotyczące jego ukończenia.  

Kursy – lokalizacja  

Wszystkie kursy odbywają się w siedzibie firmy w Warszawie oraz biurach regionalnych w całej Polsce. Uwzględniamy możliwość prowadzenia zajęć u klienta. Kurs może być zamknięty lub otwarty. Cena i termin uzależnione są od zainteresowania konkretnym szkoleniem. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie.  

Mobilkran auf der Straße

Ukończenie kursu

Ukończenie szkolenia zapewnia nabycie wszystkich umiejętności niezbędnych do posługiwania się żurawiami samojezdnymi. Absolwent musi umieć bez problemu radzić sobie z pracą w różnych warunkach, znać budowę i parametry techniczne urządzenia, umieć wykrywać i usuwać proste usterki oraz umieć bezpiecznie korzystać z urządzeń. Umiejętności te powinny ułatwić mu znalezienie pracy jako operator dźwigu samojezdnego w wielu różnych branżach. 

Wymagania dotyczące kursantów 

Kandydaci na kurs muszą:  

 • mindestens 18 Jahre alt sein,  
 • otrzymać zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi, że można wykonywać dany zawód,  
 • posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. 

Dźwigi samojezdne – definicja 

Dźwig samojezdny to żuraw zbudowany na typowym, odpowiednio wzmocnionym podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie zaprojektowanym podwoziu samojezdnym, napędzany jednym lub dwoma silnikami, z których tylko jeden jest tzw. silnikiem napędu jazdy. Dźwigi samojezdne są stosowane głównie w budownictwie do montażu przedsiębiorstw przemysłowych, służą do prac transportowych i załadunkowych w warsztatach, portach, magazynach, bazach transportowych itp.  

Konstrukcja dźwigów samojezdnych 

Dźwig samochodowy składa się z wciągarek i wysięgnika uchylnego, zamocowanego do obrotowej podstawy (kolumny), co umożliwia podnoszenie i opuszczanie ładunku oraz jego przenoszenie poprzez obracanie podstawy i sterowanie ramieniem. Maszyna może pracować na dwa sposoby: transportowy i dźwigowy. W drugim z tych trybów rama jest zwykle podnoszona na wysuwanych wspornikach, dołączonych do urządzenia w celu zapewnienia stabilności. 

Mobilkran hebt Last

Podział  

Dźwigi samojezdne rozróżnia się w zależności od rodzaju napędu:  

 • napęd spalinowo – mechaniczny,  
 • napęd spalinowo – elektryczny,  
 • napęd spalinowo – hydrauliczny. 

Z kolei w zależności od rodzaju platformy, na której zainstalowany jest żuraw, wyróżniamy:  

 • żuraw kołowy, 
 • żuraw terenowy,  
 • Mobilkran, 
 • żuraw gąsienicowy. 

Zalety żurawi samojezdnych 

Żuraw samojezdny to urządzenie najlepiej sprawdzające się podczas prac na wysokościach, wymagających transportu ciężkich ładunków. Dzięki urządzeniom takim, jak dźwigi samojezdne, można w łatwy sposób przetransportować, załadować i rozładować wszystkie elementy niezbędne do pracy. Samojezdny dźwig o zastosowaniu budowlanym, posiadający odpowiedni zakres wysięgu, można również wykorzystać przy montażu wymagających konstrukcji i podczas prac remontowych. Długie wysięgniki, duży udźwig oraz szeroka gama wyposażenia i zabezpieczeń zapewniają dużą elastyczność i ekonomiczność, czego nie daje sprzęt innego typu. 

Specyfikacje techniczne 

Kranführer bei der Arbeit

Masa żurawia – ciężar własny żurawia z przeciwwagą i wysięgnikiem głównym. 

Rezeption – pozioma odległość od osi obrotu obracającej się części żurawia do pionowej osi urządzenia ładującego. 

Udźwig żurawia – największa wartość obciążenia, na jaką urządzenie jest zaprojektowane i dla której producent gwarantuje jego prawidłową pracę. W przypadku żurawi przyjmuje się maksymalny udźwig przy najmniejszej dopuszczalnej długości wysięgnika lub rozpiętości. Udźwig nie obejmuje ciężaru podstawy i haka. 

Należy zauważyć, że udźwig żurawia zależy od:  

 • długości wysięgu,  
 • długości wysięgnika,  
 • kąta nachylenia wysięgnika,  
 • rodzaju olinowania,  
 • podparcia dźwigu.  

Hebehöhe - der vertikale Abstand zwischen der Ausrichtungsachse des Krans und der Auflagefläche des Laders, wenn sich dieser in seiner höchsten Betriebsposition befindet. 

Der Moment des Aufhebens - Ein Wert, der die Fähigkeit eines Krans definiert, Lasten mit einem bestimmten Gewicht zu bewegen, wobei die Veränderung der Tragfähigkeit mit der Spannweite berücksichtigt wird. Das Hubmoment ist als das Gewicht einer bestimmten Last zu verstehen, die an einer bestimmten Spannweite des Krans hängt.  

Absenktiefe - Der vertikale Abstand zwischen der Positionsebene des Krans und dem Lader in seiner maximal nach unten gerichteten Position. Diese Tiefe kann durch die Höhe der Last und die Länge der Aufhängung vergrößert werden.  

Schwenkbarer Winkel - Autokräne haben in der Regel die Möglichkeit, den Ausleger vollständig zu drehen. Dies kann nur durch die betreffende Last begrenzt werden. 

FRAGEN VON STUDENTEN

Was sind die Merkmale von Mobilkränen?

Mobilkräne sind schwere Industrieausrüstungen, die aus einem Ausleger bestehen, der in einem Haken endet und an einem Lastwagen befestigt ist. Sie werden für spezielle Transportarbeiten, z. B. auf Baustellen, eingesetzt.

Muss ich eine berufliche Qualifikation haben, um an dem Kurs teilnehmen zu können?

Nein, für die Teilnahme an der Ausbildung ist lediglich ein Grundschulabschluss erforderlich.

EINSCHREIBUNG: +48 504 477 077

Siehe auch: