Kurs für Kessel- und Herdheizungen

palacz kotłów

Ośrodek Szkolenia Operatorów w swojej ofercie szkoleniowej posiada kurs na palacza kotłów i pieców CO. Gwarantujemy gruntowne szkolenie z zakresu obsługi i dozoru kotłów centralnego ogrzewania, jak i urządzeń pomocniczych (kontrolno–pomiarowych). Wiedza ta pokrywa się także z wymaganiami do obsługi zwykłych pieców, kotłów parowych, kotłów gazowych CO, jak i wodnych rusztowań. Pełną ofertę odnajdą państwo na naszej stronie internetowej, a także informacje o organizacji w zakładce FAQ. Wenn Sie weitere Fragen haben, bitten wir Sie, unsere Berater telefonisch zu kontaktieren. 

Lehrplan 

W OSO staramy się zapewnić właściwy tok nauczania dla naszych kursantów, czyli kompleksowe szkolenie obejmujące zarówno zakres wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktyczne. Grupy organizowane są ze względu na wyniki otrzymane na wstępnym teście kompetencji. Tym sposobem składają się one z uczestników o podobnym poziomie wiedzy, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć najpotrzebniejszą wiedzę dla naszego klienta, adekwatną do umiejętności, które posiada. 

Wiedza Umiejętności 
Prawidłowa kontrola eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania spalin Odczytywanie wskaźników aparatury kontrolno-pomiarowej 
Konserwacja (dozoru technicznego) kotłów i urządzeń kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających, pomocniczych Nadzór pełnego przebiegu pracy kotła od jego uruchomienia 
Wiadomości z zakresu techniki cieplnej Nadzór systemów monitorujących temperaturę, ciśnienie, dostarczających paliwo 
Obowiązki na zajmowanym stanowisku Nadzór mierników ciągu powietrza 
Gesundheits- und Sicherheitsregeln beim Betrieb von thermischen Anlagen Nadzór aparatury kontrolno-pomiarowej 
Schemat kotłowni CO Brandschutz, ratownictwo medycznee 
Cechy kotłów parowych i wodnych – przedstawiamy ogólne wiadomości potrzebne do prawidłowej i bezpiecznej pracy Zastosowanie zdobytej wiedzy w obsłudze przemysłowych urządzeń parowych 
Instruktaż obsługi sieci, jak i instalacji cieplnych Eksploatacjia kotłów 
Znajomość paliw stałych, paliw ciekłych Organizacja pracy przy urządzeniach cieplnych 
Znajomość armatury i materiałów Prawidłowe odczytywanie instrukcji urządzeń 
Przepisy ogólnych i wybranych problematycznych zagadnień Zastosowanie wody w gospodarce cieplnej 

Was brauchen wir? 

Sie müssen mindestens achtzehn Jahre alt sein, über einen Grundschulabschluss verfügen und ein von einem Arbeitsmediziner ausgestelltes Gesundheitszeugnis vorlegen, in dem bescheinigt wird, dass Sie aktiv an dem Kurs teilnehmen können. 

Unser Angebot und wie Sie Ihre G2/E-Qualifikation erhalten  

Razem z OSO możesz liczyć na konkurencyjne ceny, bogatą ofertę szkoleniową, jak i profesjonalizm w kształceniu uczestników naszych kursów. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i zawodowym. Prowadzimy wykłady w postaci webinarów – transmisji audio-wideo w czasie rzeczywistym, jak i ćwiczenia w przygotowanej do tego placówce treningowej spełniającej wszelkie wymogi. Aby utrwalić wiedzę naszych kursantów, zaopatrujemy ich w niezbędne materiały drogą elektroniczną, a także wysyłamy testy powtórzeniowe. W ten sposób staramy się przygotować uczestnika szkolenia do egzaminu, które zwieńcza nasz kurs, jest on prowadzony przez komisję kwalifikacyjną Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pozytywny wynik z egzaminu skutkuje otrzymaniem uprawnień G2/E wymaganych do rozpoczęcia pracy na stanowisku palacza CO. 

Kessel und Herdbrenner 

logo OSO

Palacz CO zajmuje się obsługą pieców i kotłów centralnego ogrzewania. Są to urządzenia, których zadaniem jest dostarczanie ciepła, ciepłej wody użytkowej i pary technologicznej do budynków mieszkalnych oraz przemysłowych. Naszym celem jest dostarczenie potrzebnej wiedzy do uzyskania uprawnień, a także wyszkolenie przyszłych pracowników odpowiedzialnych za eksploatację kotłów i pieców. Aby zapewnić jak najlepsze wykształcenie naszym kursantom dbamy o to, aby zdobywaną wiedzę utrwalali za pomocą dodatkowych materiałów w formie krótkich testów. Tym sposobem nasi klienci nie tylko pozyskują wiedzę na zajęciach, ale także w domu. 

Heizkessel für Zentralheizungen - Merkmale der Einheiten 

Aby zapewnić efektywny, a zarazem bezpieczny sposób na ogrzewanie budynków mieszkalnych czy biurowych, używa się kotłów centralnego ogrzewania, które ze względu na różne potrzeby użytkowników, różnią się sposobem montażu. Palacz kotłów posiada umiejętności pozwalające mu na przeprowadzenie prawidłowego, a przy tym bezpiecznego montażu kotła. Instalacja oraz nadzór kotła, powinien być przeprowadzony przez osobę zaznajomioną ze sprzętem, która ukończyła kursy dostarczające jej potrzebnej wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa. Pomimo usprawnień technologicznych dokonanych względem kotłów, ich dalsza praca bez kontroli mogłaby doprowadzić do awarii (wybuchu lub zaczadzenia). Dlatego prawidłowym i rozsądnym rozwiązaniem jest powierzenie zarówno instalacji, jak i nadzoru, osobie do tego wykwalifikowanej, posiadającej wymagane uprawnienia, które my pomagamy zdobyć.  

Uczymy naszych kursantów jak korzystać z licznych zabezpieczeń, jak np. zautomatyzowanego dozowania opału, który ma za cel ułatwić eksploatację kotła, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom. W ten sposób osoba zaznajomiona z obowiązującymi przepisami, a także posiadająca odpowiednie umiejętności jest w stanie zapewnić bezpieczne i funkcjonalne działanie danego urządzenia. 

kotły centralnego ogrzewania

Gesundheit und Sicherheit 

Poprawna instalacja cieplna powinna być montowana na niepalnej podstawie, tak samo jej okolica powinna być pozbawiona łatwopalnych materiałów, aby nie dopuścić do wybuchu pożaru. Do zasad BHP zalicza się prawidłowa obsługa urządzenia oraz jego konserwacja – regularne czyszczenie kotła oraz przewodów kominowych, także w przypadku kotłów grzewczych, obowiązkowe jest usuwanie sadzy z komina. Cykliczne przeglądy kominiarskie oraz właściwa wentylacja zapobiegają zaczadzeniu kotłowni. Czad jest głównym zagrożeniem palacza CO, dlatego wskazane jest uchylenie na stałe kanału nawiewnego. Kotły powinny podlegać okresowym przeglądom, aby uniknąć niespodziewanych wypadków podczas pracy. Dostrzeżone usterki należy natychmiastowo zgłaszać przełożonemu oraz można skorzystać z usług specjalistów od naprawy urządzeń cieplnych. Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy z firmą OSO. 

Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte na terenie całej Polski, bitte kontaktieren Sie uns telefonicznego, w celu zapisania się na szkolenie. 

kurs SEP–G2
EINSCHREIBUNG: +48 504 477 077

Siehe auch: