Metody spawania i techniki łączenia materiałów.

W jakim celu stosujemy technikę spawania? Spawanie jest procesem, w którym zespalamy ze sobą metale lub tworzywa termoplastyczne, poprzez nadtapianie, użycie ciepła bądź trwałe połączenie tworzyw topliwych, z których do najczęściej stosowanych zaliczamy: druty, pręty, elektrody oraz plastiki.

Spawalnictwo odnajduje swoje zastosowanie w różnorakim przemyśle, gdyż zastępuje nieestetyczne śruby, czy słabo utrzymujące się nity. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych umożliwia wykonanie bardzo precyzyjnych, wytrzymałych oraz efektownych form łączenia elementów, a co za tym idzie, jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów z danej dziedziny.

Wykonawcą tego zawodu jest spawacz, który jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się spawaniem lub przycinaniem elementów konstrukcji metalowych. W przemyśle odnajdzie swoją rolę jako ślusarz, mechanik, monter instalacji, jak również w zakładach rzemieślniczych, na budowach, w wytwórniach metalowych, a nawet w industrializacjach górniczych.

Występuje wiele możliwości spawania, między innymi elektryczne, laserowe, terminowe, hybrydowe, gazowe, a ponadto spawanie łączące różne metody.

  • Spawanie gazowe stosuje się do wszelkich rodzajów stali oraz metali niezależnych. Polega na stopieniu krańców metali, poprzez nagrzanie płomieniem spalającego się acetylenu w atmosferze dostarczanego tlenu.
  • Metodę spawania elektronami otulonymi używa się do wszystkich stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych. Ta metoda opiera się na stapianiu metali w miejscu ich łączenia za pośrednictwem łuku elektrycznego powstającego pomiędzy spawanym elementem a elektrodą otuloną. Do spawania lukowego stosuje się prąd przemienny lub stały.
  • Metoda spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych ma swoje zastosowanie w spawaniu stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. MAG (Metal Active Gas) to proces spawania lukowego elektroda topliwą w osłonie aktywnych chemicznie mieszanek gazowych lub gazów. Elektrodą topliwą jest drut proszkowy lub pełny, który pełni też rolę spoiwa. W procesach spawania metodą MAG jako gazy osłonowe stosuje się mieszanki gazowe bądź dwutlenek węgla.
  • Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych stosowana jest przy spawaniu metali niezależnych. Metoda MIG (Metal Inert Gas) odbywa się za pośrednictwem spawania łukowego elektroda topliwą w postaci drutu pełnego w osłonie gazów obojętnych. Podobnie jak w metodzie MAG, drut pełni również role spoiwa. Podczas spawania MIG stosuje się szlachetne gazy osłonowe.
  • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych wykorzystywane jest do łączenia stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych. Metoda TIG jest słabo ekonomiczna, jednak daje wysoką precyzję i jakość połączenia. TIG jest to technika spawania łukowego z wykorzystaniem elektrody nietopliwej w warunkach osłony gazem obojętnym. Gazy wykorzystywane do osłaniania obszaru spawania w metodzie TIG to: hel, argon lub ich mieszanina.