Оцінка ризику

Професійний ризик - це інакше ймовірність виникнення загроз - несприятливих подій. Вони можуть впливати на працівників, у тому числі на їхнє життя, у вигляді нещасних випадків або професійних захворювань. Відповідно до нормативних актів роботодавець повинен підготувати оцінку ризику для всіх робочих місць і повідомити працівників про цей ризик.

Ми надаємо всебічну допомогу у сфері гігієни та безпеки праці – однією з наших спеціальностей у цій сфері є розробка оцінок професійних ризиків, для чого ми використовуємо різні методики. Завдяки правильно підібраній методології можна ефективно та точно визначити ризики на робочому місці.

У своїй роботі ми використовуємо наступні методики:

  • PHA - Preliminary Hazard Analysis - метод попереднього аналізу небезпеки
  • матриця ризику за стандартом PN-N-18002 за п’ятибальною шкалою
  • RISK SCORE - показник ризику - якісний метод оцінки професійного ризику
  • KIM – для ручного кредитного плеча – метод ключових індикаторів
  • FMEA - Failure Mode and Effect Analysis - аналіз типів і наслідків можливих помилок
  • REBA - Rapid Entire Body Assessment - швидка загальна оцінка постави тіла під час роботи
  • HAZOP - Hazard and Operability Study - аналіз загроз і оперативних можливостей
  • OWAS - Ovako Working Posture Analysis System - метод аналізу статичного навантаження
  • інші методи для визначення шкідливих факторів, для яких проводилися вимірювання

Якщо ви хочете забезпечити високий рівень безпеки та гігієни праці на своєму робочому місці, обирайте Наші Послуги!

ЗАПИСИ: +48 504 477 077

Дивіться також: