Czym są zawiesia – charakterystyka

Se denomina eslinga al dispositivo de una grúa o puente grúa. Se utiliza para actividades como: 

 • suspensión, 
 • apoyo, 
 • de carga. 
Eslingas en la obra

Istnieją różne typy zawiesi, najpopularniejsze z nich to: 

 • zawiesia w formie łańcucha, 
 • zawiesia wykonane z lin stalowych, 
 • zawiesia chwytowe, 
 • zawiesia zaczepowe, 
 • zawiesia syntetyczne. 

Proceso de inspección de la eslinga 

Celem zachowania bezpieczeństwa wykonywanej pracy obowiązkiem użytkownika jest przeprowadzanie regularnej, codziennej kontroli. Dodatkowym atutem prowadzenia tego typu przeglądu jest wydłużenie żywotności urządzenia, gdyż łatwo wtedy wykluczyć ewentualne usterki. To z kolei pozwala nam na zachowanie środków finansowych, które musiałyby być wydane na naprawy. Podczas rutynowej kontroli można wykluczyć takie usterki jak: 

 • componentes oxidados, 
 • rupturas del mecanismo, 
 • distorsión de los elementos individuales. 

Existen varios tipos básicos de controles, que son: 

 • la primera comprobación que debe realizarse antes de utilizar el equipo, 
 • un control realizado antes de cada uso, 
 • inspecciones periódicas que se realizan una vez que transcurre un determinado periodo de tiempo. 

Stosowanie się do powyższych czynności kontrolujących pozwoli zachować nam bezpieczeństwo w miejscu pracy i użytkować zawiesi w stanie bezawaryjnym przez długi czas. Jednakże nie każdy jest upoważniony do wykonywania takich kontroli, gdyż potrzeba do niej specjalistycznej wiedzy oraz uprawnień. Nabycie takich kompetencji może się odbyć na specjalistycznym kursie dotyczącym zawiesi. Bardzo często takiej kontroli dokonuje osoba pracująca na stanowisku hakowego w danym zespole. Przeglądy techniczne muszą być dokonywane przez osoby uprawnione minimum raz na 12 miesięcy. Prowadzenie takich przeglądów to duża odpowiedzialność, gdyż w rękach kontrolera leży bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia praw budowlanych. 

Un control bien ejecutado 

By prawidłowo dokonać przeglądu zawiesi, należy skupić się na takich aspektach, jak: 

 • verificación del estado técnico de los equipos, 
 • sometiendo el equipo a todas las pruebas de durabilidad, 
 • evaluar el dispositivo en términos de apariencia, 
 • sustituir los componentes dañados y confirmarlo con una declaración a tal efecto, 
 • redactar todos los resultados de las inspecciones en un documento especial sobre las suspensiones. 

Una vez que hayamos completado el proceso de inspección del equipo, éste debe ser debidamente legalizado. Este proceso implica la emisión de las correspondientes declaraciones que confirman que el equipo está en buen estado de funcionamiento y listo para ser utilizado por los trabajadores. Para evaluar adecuadamente el estado técnico del arnés, es importante centrarse en la detección de inconvenientes como: 

 • decoloración, 
 • grietas en los componentes, 
 • daños, 
 • deformación de la pieza. 

Tras esta inspección visual, la máquina se somete a pruebas de carga. Si estos funcionan sin ninguna queja, se puede dar una calificación positiva, que califica la eslinga para su uso en las obras. 

Realización de un control de eslingas por parte de un empleado

¿Por qué es tan importante? 

W miejscach takich jak budowa bezpieczeństwo jest najważniejsze. To z kolei niesie za sobą konieczność prowadzenia przeglądów oraz rejestrowania wszystkich urządzeń jakie nadają się do eksploatacji. Niedopilnowanie jakichkolwiek formalności może doprowadzić do tragedii, gdzie zdrowie lub życie pracowników będzie zagrożone. Jeśli planujesz rozwój w kierunku prowadzenia prac przy zawiesiach, zastanów się nad odpowiednim szkoleniem, które przygotuje Cię do obsługi, kontroli i rejestracji tych urządzeń.