Czym są zawiesia – charakterystyka

Zawiesiem nazywa się urządzenie w żurawiu tudzież suwnicy. Służy on do czynności takich jak: 

 • zawieszanie, 
 • podtrzymywanie, 
 • obwiązka ładunku. 
Zawiesia na placu budowy

Istnieją różne typy zawiesi, najpopularniejsze z nich to: 

 • zawiesia w formie łańcucha, 
 • zawiesia wykonane z lin stalowych, 
 • zawiesia chwytowe, 
 • zawiesia zaczepowe, 
 • zawiesia syntetyczne. 

Proces kontroli zawiesi 

Celem zachowania bezpieczeństwa wykonywanej pracy obowiązkiem użytkownika jest przeprowadzanie regularnej, codziennej kontroli. Dodatkowym atutem prowadzenia tego typu przeglądu jest wydłużenie żywotności urządzenia, gdyż łatwo wtedy wykluczyć ewentualne usterki. To z kolei pozwala nam na zachowanie środków finansowych, które musiałyby być wydane na naprawy. Podczas rutynowej kontroli można wykluczyć takie usterki jak: 

 • zardzewiałe elementy, 
 • naderwania mechanizmów, 
 • zniekształcenie poszczególnych elementów. 

Wyróżnić można kilka podstawowych rodzajów prowadzonych kontroli, a są nimi: 

 • pierwsza kontrola przeprowadzana przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, 
 • kontrola dokonywana przed każdym kolejnym użytkowaniem, 
 • kontrole okresowe wykonywane raz na określony czas. 

Stosowanie się do powyższych czynności kontrolujących pozwoli zachować nam bezpieczeństwo w miejscu pracy i użytkować zawiesi w stanie bezawaryjnym przez długi czas. Jednakże nie każdy jest upoważniony do wykonywania takich kontroli, gdyż potrzeba do niej specjalistycznej wiedzy oraz uprawnień. Nabycie takich kompetencji może się odbyć na specjalistycznym kursie dotyczącym zawiesi. Bardzo często takiej kontroli dokonuje osoba pracująca na stanowisku hakowego w danym zespole. Przeglądy techniczne muszą być dokonywane przez osoby uprawnione minimum raz na 12 miesięcy. Prowadzenie takich przeglądów to duża odpowiedzialność, gdyż w rękach kontrolera leży bezpieczeństwo w miejscu prowadzenia praw budowlanych. 

Prawidłowo wykonana kontrola 

By prawidłowo dokonać przeglądu zawiesi, należy skupić się na takich aspektach, jak: 

 • weryfikacja stanu technicznego urządzenia, 
 • poddanie urządzenia wszelkich testom sprawdzającym wytrzymałość, 
 • ocenienie urządzenia pod kątem wyglądu, 
 • wymienienie uszkodzonych elementów oraz potwierdzenie tego stosownym oświadczeniem, 
 • spisanie wszystkich wyników kontroli w specjalnym dokumencie dotyczącym zawiesi. 

Gdy skończymy proces kontroli urządzenia należy je odpowiednio zalegalizować. Ten proces polega na wystawieniu odpowiednich oświadczeń potwierdzających prawidłowy stan techniczny i gotowość do użytkowania przez pracowników. By prawidłowo ocenić stan techniczny zawiesia należy skoncentrować się na wykryciu takich niedogodności jak: 

 • odbarwienia, 
 • pęknięcia elementów, 
 • uszkodzenia, 
 • odkształcenia części. 

Po tak wykonanych oględzinach następuje poddanie maszyny testom obciążeniowym. Jeśli te przebiegną bez żadnych zarzutów, można wystawiać ocenę pozytywną, która kwalifikuje zawiesie do użytkowania w pracach. 

Prowadzenie kontroli zawiesia przez pracownika

Dlaczego jest to tak ważne? 

W miejscach takich jak budowa bezpieczeństwo jest najważniejsze. To z kolei niesie za sobą konieczność prowadzenia przeglądów oraz rejestrowania wszystkich urządzeń jakie nadają się do eksploatacji. Niedopilnowanie jakichkolwiek formalności może doprowadzić do tragedii, gdzie zdrowie lub życie pracowników będzie zagrożone. Jeśli planujesz rozwój w kierunku prowadzenia prac przy zawiesiach, zastanów się nad odpowiednim szkoleniem, które przygotuje Cię do obsługi, kontroli i rejestracji tych urządzeń.