(FAW) Brandopmærksomhed - Warszawa og hele Polen

OSO Operators Training Center zaprasza na kurs (FAW) Fire Awareness – Brandbeskyttelse Kurs ma zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nauczyć prewencji wybuchu pożarów, postępowania podczas ich gaszenia oraz właściwego korzystania z wyposażenia gaśniczego.  

Szkolenie jest dedykowane pracownikom wykonującym obowiązki na wysokościach, zwłaszcza na turbinach wiatrowych. 

Vindmøller

Ośrodek szkoleniowy OSO w pełni przestrzega standardów GWO, zapewniając wysoki poziom szkolenia. Zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna pozwoli państwu skutecznie sobie poradzić w przypadku zagrożenia pożarowego w obszarze turbin wiatrowych, zachowując standardy bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi (FAW) Fire Awareness. 

På vores center tilbyder vi muligheden for at opnå kompetence og viden under vejledning af eksperter på området. Vores kurser (FAW) Bevidsthed om brand dækker hele landet - både i vores hovedkvarter i Warszawa og i vores afdelinger i marken, samt i form af åbne og lukkede kurser. At vælge at deltage i et kursus (FAW) Fire Awareness, możecie Państwo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. 

Formålet med uddannelsen

(FAW) Fire awareness – Ochrona przeciwpożarowa GWO 

Podstawowym celem szkolenia (FAW) Bevidsthed om brand organizowanego przez Ośrodek szkoleniowy OSO jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nauczenie ich, jak postępować w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Kursanci zdobędą wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz praktyczne umiejętności pozwalające na właściwe oszacowanie skali zagrożenia pożarowego, a także skuteczne i bezpieczne gaszenie ognia przy wykorzystaniu podstawowych środków gaśniczych. 

Uczestnicy kursu na zajęciach

Program

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej GWO (FAW) Bevidsthed om brand zostało skonstruowane na bazie wymagań Urzędu Dozoru Technicznego oraz aktualnych przepisów prawa. Szkolenie obejmuje zapoznanie się z aspektami prawnymi, naukę postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego na turbinach wiatrowych oraz praktyczne ćwiczenia oparte na realistycznych scenariuszach. 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu zdobędzie wiedzę w zakresie: 

 • zidentyfikowania przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z nimi zagrożeń; 
 • rozpoznawania wczesnych oznak pożaru w obrębie turbin; 
 • tworzenia spersonalizowanych planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących strategie wykrywania pożaru oraz szczegółowe procedury ewakuacyjne; 
 • walki z rozprzestrzenianiem się ognia i udzielania charakterystyki przebiegu pożaru; 
 • skutecznego prowadzenia działań gaśniczych w turbinach wiatrowych, obejmujące właściwe wykorzystanie podstawowych środków gaśniczych; 
 • umiejętności tworzenia planów awaryjnych dla turbin wiatrowych, obejmujących wykrywanie pożaru oraz procedury ewakuacyjne; 

Program Ośrodka szkoleniowego OSO ma na celu dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im profesjonalnie reagować w sytuacjach związanych z pożarami w turbinach wiatrowych. 

Uprawienia

Posiadamy akredytację nadaną przez DNV i GWO. 

Uddannelse (FAW) Bevidsthed om brand odbywa się zgodnie z aktualnym standardem GWO Basic Safety Training.  

Po zrealizowaniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz zdobycie kwalifikacji i umiejętności w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik szkolenia jest przygotowany do bezpiecznej pracy zarówno w sektorze energetyki wiatrowej, jak i w innych środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożarów.  

Krav

Aby móc pracować na wysokościach należy spełnić następujące wymagania:

 • Osoba pełnoletnia 
 • Wykształcenie co najmniej średnie 
 • gyldig attest fra en arbejdsmediciner om, at der ikke er helbredsmæssige betingelser for at arbejde i mere end tre meters højde. 
 • udbetalt social sikring eller ulykkesforsikring 
 • at have et WINDA ID-nummer 
 • udfyldt medicinsk spørgeskema 
 • betalt træningsgebyr 
 • dokument tożsamości 
 • odzież robocza (rękawice oraz obuwie robocze) – potrzebne do zajęć na poligonie pożarowym 

Kurs jest ważny: 24 miesiące 

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 10-12 osób 

Pris

Pris for uddannelse (FAW) Bevidsthed om brand fastsættes på individuel basis. Prisen afhænger af antallet af deltagere. Vi tilbyder attraktive rabatter til større grupper. 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień 

Undervisningssted  

Prowadzimy szkolenia w różnych lokalizacjach, między innymi w Warszawie oraz w naszych oddziałach regionalnych na terenie całego kraju. Również oferujemy szkolenia u zleceniodawcy, wraz z dojazdem do klienta.  

Alle oplysninger om åbne kurser er tilgængelige på vores hjemmeside. Hvis du er interesseret i lukkede kurser, bedes du kontakte os - vores center vil udarbejde et personligt tilbud til dig. 

Hvis du har brug for mere information, er vi klar til at besvare alle dine spørgsmål om vores kurser. Du er velkommen til at kontakte os via telefon eller e-mail og besøge vores center, hvor vi med glæde vil præsentere vores tilbud, hjælpe dig med at fjerne din tvivl og udarbejde et uddannelsestilbud. 

Velkommen til CSO Operator Training Centre for træningskurser (FAW) Fire Awareness – Warszawa i cała Polska! 

OPTAGELSER: +48 504 477 077

Se også: