HDS kraner

Mobilkraner, også kendt som omladning eller hydrauliske lastbilkraner (HDS), har været på markedet længe, men er først blevet populære i de senere år. De tilhører gruppen af traner og er arrangeretami bruges til af- og pålæsning af forskellige typer gods. I modsætning til andre kraner kan de nå næsten alle steder på grund af deres kompakte design. Disse maskiner bruges i transport- og byggebranchen. De ejer køre mekanisk,y folder Mig selv Med roterende søjler på bunden, og bomsystem placeret Mig selv øverst i kolonnen. Læssekraner måske samlet både på sættevogne og på køretøjer. De bruges ofte på traktorenheder for at lette transport- og aflæsningsprocessen. De er klassificeret som bærbare kraner og er underlagt reglerne fra Office of Technical Inspection. 

På grund af det forskellige design, der er tilpasset individuelle industrier, er bærbare / omlæsningskraner opdelt i: 

 • genladning bag på køretøjet med en overførselsboks 
 • omladning i midten af køretøjet 
 • genindlæsning monteret bag førerkabinen,  brugt i virksomhederah transporterech 
 • generel formål med chassisstruktur z løfte opåh arbejder vandrethvilken job afhænger af på løft og sænkning af byrder 
 • anvendes i træindustrien udstyret med specielle gribere i stedet for standardkrogen 

 

Ansøgning: 

 • transport af byggematerialer i højden 
 • i træindustrien til lastning og losning af træer 
 • transport af søcontainere 
 • af- og omlæsning af industricontainere på lagre 
 • stabling af paller på højere etager 
 • på mindre arealer på byggepladser, hvor der ikke er mulighed for at anvende tungt materiel 
 • transportere byggematerialer på paller 

 

Konstruktion af HDS kranen 

HDS kraner består af faste konstruktionselementersom er deres uundværlige udstyr og dele variabler, der er iudvekslet afhængig af vudført vaskyhvortilHej givet kran venstre tilpasset. 

 

Faste elementer: 

 • kranens stabiliserende understøtninger samt køretøjet, som den er monteret på, opvejer den øgede vægt af kranen 
 • søjle fastgjort til basen - det sker, at den har et teleskopsystem, der letter løftearbejdet 
 • underlaget som kranen er placeret på - ændres aldrig uanset arbejdets omfang 
 • justerbar bom til at bære last, som er et af de vigtigste elementer i hele HDS-enheden, fordi det giver dig mulighed for at arbejde selv i det mest utilgængelige terræn 

 

Variable elementer: 

 • gribere brugt i stedet for en krog, inkl. i træindustrien 
 • krog, der bruges til at gribe og bære byrder 
 • hydraulisk system installeret i elevatorer, brugt på byggepladser og på lager - forbedrer kranens arbejde 

 

De variable dele af kranen kan tilpasses til enhedens aktuelle arbejde. Nogle eksempler er: 

 • krogen kan installeres til at bære store og tunge byrder - realiseringen af denne opgave er baseret på brugen af et rebsystem 
 • en griber, som er et alternativ til krogen - bruges til vanskelige opgaver, når det er nødvendigt at ophænge forskellige dele med reb eller slynger; klarer uregelmæssige former 
 • et hydraulisk system, der kan bruges til effektivt at pakke udstyret ud; en vigtig fordel er, at den er præcis 

Hvor ofte det burde at udføre HDS-vedligeholdelse? 

Vedligeholdelse af HDS bør ske rettidigtdvs specificeretm i betjeningsvejledningen til enheden.  

Det er vigtigt at følge dens bestemmelser. Der er tre typer undersøgelser: periodiske, operationelle og efter-ulykkesundersøgelser. Periodisk eftersyn bestemmes i overensstemmelse med den dato, der er angivet for en bestemt type kran. Den tekniske tilstand af drivmekanismerne, bærende sener, samt deres monteringer og bremsesystemer kontrolleres af en konservator. Inspektøren for Kontoret for Teknisk Inspektion bør kontrollere kvalifikationsbeviserne for vedligeholdelsespersonen og HDS-operatøren, den elektriske måleprotokol, vedligeholdelsesloggen samt inspektionsbogen. Derudover specificerer den omfanget af driftstest afhængig af årsagen til inspektionen, f.eks. modernisering, reparation eller udskiftning af elementer. 

En anden ting er at kontrollere betjeningselementer, lys- og signalanordninger samt bevægelsesstop og sikkerhedskomponenter. Det anbefales at kontrollere brandsikringssystemet og bærekonstruktionen en gang om året. For at forhindre fejl og funktionsfejl på HDS-kranen skal der regelmæssigt udføres et vedligeholdelsestjek. Post-fejl (utilsigtet) test udføres i en situation, hvor der har været en ulykke eller beskadigelse af enheden. 

 

Hvad er iy HDS operatørvederlag? 

Indtjeningen i denne stilling kan variere meget. Der bør tages hensyn til medarbejderens erfaring og virksomhedens specificitet. Lønnen kan variere mellem PLN 2.400 - PLN 4.000. Men når vi overvejer at arbejde i udlandet, kan vi regne med € 50 til € 70 i timen. 

 

Hvilke kvalifikationer må have HDS operatør?  

En person, der gerne vil arbejde som HDS-operatør, skal opnå de relevante kvalifikationer, som gives efter et specialistkursus på HDS, hvor deltagerne er parate til at betjene apparaterne korrekt og samtidig overholde alle sundheds- og sikkerhedsregler. I løbet af uddannelsen gennemføres praktiske øvelser og teoretiske timer, hvor du kan lære om konstruktion af maskiner og anden viden, som kan være nyttig, når du begynder at arbejde som HDS-operatør. Rute afsluttes med en faglig eksamen, som finder sted for udvalget for Kontoret for Teknisk Tilsyn. Kun bestået statseksamen sikrer retten til at betjene HDS-kraner. Personer, der er interesserede i kurset, skal opfylde flere betingelser, det vil sige være mindst 18 år, have mindst grunduddannelse, et kørekort i kategori C og ingen kontraindikationer for at arbejde som operatør bekræftet af en lægeerklæring. Rapporter viser, at bygningsarbejdere med HDS-kvalifikationer er en af de mest eftertragtede faggrupper. 

 

HDS kraner kan bruges både ude og inde i haller eller bygninger. Det er dog værd at huske på, at rummene skal have ordentlig aircondition på grund af risikoen for forgiftning af udstødningsgasser. Hold op med at bruge maskinen i kraftig vind eller storm, og når sigtbarheden er dårlig. Før arbejdet påbegyndes, skal operatøren af maskinen altid sikre sig, at der ikke er nogen risiko for en sikkerhedshændelse. Under arbejdet skal han overholde alle sundheds- og sikkerhedsregler og huske på passende personlige værnemidler. 

5/5 - (23)