Čo sú to prírubové spoje?

náčrt prírubového spoja Prírubové spoje sú jedným z najbežnejších spojov používaných v priemysle. Sú privarené k potrubným rúram a vyznačujú sa kruhovým tvarom. Pri prírubovom spoji je potrebné dbať na správny výber typu prírubového spoja. Len dobre zvolené pripojenie môže slúžiť bezpečnosti a mať pozitívny vplyv na životnosť zariadenia/tlakovej inštalácie Mali by ste poznať a dodržiavať požiadavky európskej smernice o tlaku.
Staršie stavby sa vyznačujú azbestovým tesnením. Dnes je používanie azbestu nemysliteľné, pretože azbest je zakázaný!

A ako si vyberiete typ pripojenia?

Kritériom, podľa ktorého sa vyberá spojenie, je prevádzka! Príruba je určená na zabezpečenie odolného a spoľahlivého spojenia. Pri inštalácii armatúr sa zvyčajne používajú prírubové spoje.

Príruby sa vyrábajú podľa noriem, čo je veľmi dôležité. Tieto normy zaručujú bezpečnosť. Aké sú teda normy v Európe? Príruby v Európe sa označujú ako PN a vyrábajú sa podľa normy EN 1092-1. Tento symbol a číslo označujú menovitú tlakovú triedu príruby.

Čo dokážu prírubové spoje spolu:

 • Liatinové rúry s tvarovkami
 • Oceľové rúry s tvarovkami
 • PVC rúry s tvarovkami
 • Rúry PEHD s tvarovkami

Je užitočné vedieť, na čo sa takéto spoje používajú, a tieto spoje sa používajú na spájanie:

 • Drôty
 • Rúry
 • Príslušenstvo
 • Používajú sa aj v chemickom, potravinárskom alebo energetickom priemysle.

Ako vyzerá inštalácia?

 • tím pre montáž prírubPrírubový spoj smú montovať len osoby s príslušnou kvalifikáciou a oprávnením!
 • Všetky skrutky a tesnenia by sa mali skontrolovať na úplnosť
 • Až po dokončení týchto krokov sa môže začať inštalácia
 • Je potrebné zvoliť správne náradie, ako napríklad: momentové kľúče, hydraulické
 • Montážny tím potom spoj vyrovná a utiahne skrutky podľa schémy
 • Uťahovanie skrutiek má 5 stupňov spolu s krútiacim momentom
 • Výpočet prítlačnej sily tesnenia cez príruby má definovaný rozsah - od najmenšej tesnosti spoja po najväčšiu

Samozrejme, práca spojená s montážou prírubových spojov je zodpovedná práca, pre ktorú sú nevyhnutné odborné znalosti. Montáž a demontáž vykonávajte za bezpečných podmienok! Bez odborných znalostí a kvalitného spracovania nie je možné zostaviť prírubový spoj tak, aby bola zaručená jeho stabilita a trvanlivosť. V tejto oblasti je najdôležitejšia presnosť a správnosť.