Co jsou přírubové spoje?

náčrt přírubového spoje Přírubové spoje jsou jedním z nejběžnějších spojů používaných v průmyslu. Jsou přivařeny k potrubním trubkám a vyznačují se kruhovým tvarem. Při provádění přírubového spoje je třeba dbát na správnou volbu typu přírubového spoje. Pouze dobře zvolené připojení může sloužit bezpečnosti a mít pozitivní vliv na životnost zařízení/tlakové instalace Měli byste znát a dodržovat požadavky evropské směrnice o tlaku.
Starší stavby se vyznačují azbestovým těsněním. Dnes je používání azbestu nemyslitelné, protože azbest je zakázán!

A jak si vybrat typ připojení?

Kritériem, podle kterého se vybírá spojení, je provoz! Příruba je určena k zajištění odolného a spolehlivého spojení. Při instalaci armatur se obvykle používají přírubové spoje.

Příruby jsou vyrobeny podle norem, což je velmi důležité. Tyto normy zaručují bezpečnost. Jaké jsou tedy normy v Evropě? Příruby v Evropě se označují jako PN a vyrábějí se podle normy EN 1092-1. Tento symbol a číslo označují jmenovitou tlakovou třídu příruby.

Co dokáží přírubové spoje dohromady:

 • Litinové trubky s tvarovkami
 • Ocelové trubky s tvarovkami
 • Trubky z PVC s tvarovkami
 • Trubky PEHD s tvarovkami

Je užitečné vědět, k čemu se takové spoje používají, a tyto spoje se používají k lepení:

 • Dráty
 • Potrubí
 • Kování
 • Používají se také v chemickém průmyslu, potravinářství nebo energetice.

Jak vypadá instalace?

 • tým pro montáž přírubMontáž přírubového spoje smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací a oprávněním!
 • Je třeba zkontrolovat úplnost všech šroubů a těsnění.
 • Teprve po dokončení těchto kroků lze zahájit instalaci.
 • Je třeba zvolit správné nářadí, jako jsou momentové klíče, hydraulické klíče a další nářadí.
 • Montážní tým poté spoj vyrovná a utáhne šrouby podle schématu.
 • Utahování šroubů má 5 stupňů včetně krouticího momentu.
 • Výpočet přítlačné síly těsnění přes příruby má definovaný rozsah - od nejmenší těsnosti spoje po největší.

Práce spojená s montáží přírubových spojů je samozřejmě zodpovědnou prací, pro kterou jsou nezbytné odborné znalosti. Montáž a demontáž provádějte za bezpečných podmínek! Bez odborných znalostí a kvalitního provedení není možné přírubový spoj sestavit tak, aby byla zaručena jeho stabilita a trvanlivost. V této oblasti je nejdůležitější přesnost a preciznost.