NEBEZPEČNÉ POŠKODENIE

Nepredvídateľné poškodenie UTB, v dôsledku ktorého nie je UTB spôsobilý na prevádzku alebo jeho ďalšia prevádzka predstavuje ohrozenie ľudského života alebo zdravia, majetku alebo životného prostredia.

Ohodnoťte tento príspevok
 »