Absolvujte kurz práce vo výškach

Kurz pre prácu vo výškachIde o rôzne práce vo výškach, ako je náter strechy, montážne práce, montáž reklám, orezávanie stromov či umývanie okien vo výške. Sú mimoriadne nebezpečné, ale o priemyselné horolezectvo sa rozhodne oplatí starať. Je to profesia, ktorá je pripravená na budúcnosť. Práce vo výškach sa týkajú všetkých činností na lešení, komínoch, plošinách či rôznych stavebných konštrukciách. Práca je nebezpečná a môže dôjsť k úrazom, osoba vykonávajúca vyššie uvedené činnosti sa musí podrobiť príslušným lekárskym prehliadkam a získať aj horolezeckú kvalifikáciu. Zamestnávatelia sami posielajú svojich zamestnancov na príslušné školenia. Osoba pracujúca vo výškach musí absolvovať pracovné školenie, školenie BOZPa absolvovať kurz priemyselného horolezca. Nechýba ani anotácia týkajúca sa práce nad napríklad 3 m. Popis práce vo výškach nájdete v nariadení ministra práce a sociálnej politiky z 26. septembra 1997. Treba zdôrazniť, že bezpečnosť práce závisí na výbave a opatrnosti. Dodajme, že praktické znalosti sú najdôležitejším prvkom práce vo výškach.

 

Práce sa vykonávajú:

  • v lanovom prístupe
  • v prístupe do budovy

 

V prípade lanového prístupu človek používa laná na istenie, ako aj na zostup po traverzoch. Medzitým, prístup do budovy umožňuje bezpečnú prácu na všetkých druhoch lešení, plošinách, rebríkoch, ako aj na konštrukciách, po ktorých pracovník vystupuje na pracovisko.

 

S prácou vo výškach musíte skončiť špeciálny kurz pre prácu vo výškach. Musia byť splnené tieto požiadavky: vek minimálne osemnásť rokov, žiadne kontraindikácie pre prácu vo výškach, minimálne základné vzdelanie.

Školenie pre prácu vo výškach zahŕňa rôzne témy:

  • záchranné techniky
  • typy hrozieb
  • posúdenie rizík
  • zákonné požiadavky
  • Zdravie a bezpečnosť
  • Praktické schopnosti
  • Zásady istenia