Gå kursen för arbete på höjd

En kurs för arbete på höjdDet finns olika arbeten på höjden, såsom målning av taket, monteringsarbete, montering av annonser, putsning av träd eller tvätt av fönster på höjden. De är extremt farliga, men industriell bergsklättring är definitivt värd att ta hand om. Det är ett framåtsyftande jobb. Arbete på höjd gäller all verksamhet på ställningar, skorstenar, plattformar eller olika byggnadskonstruktioner. Arbetet är farligt och olyckor kan inträffa, den som utför ovan nämnda aktiviteter ska genomgå lämpliga läkarundersökningar och även skaffa sig bergsbestigningsbehörighet. Arbetsgivarna skickar själva sina anställda till lämplig utbildning. En person som arbetar på höjden måste genomgå en arbetsträning, OSH utbildningoch ta en industriklättrarkurs. Det bör även finnas en anteckning angående arbeten ovanför exempelvis 3 m. En beskrivning av arbete på höjd finns i arbets- och socialministerns föreskrift den 26 september 1997. Det bör understrykas att arbetssäkerheten beror på på utrustningen och försiktighet. Låt oss tillägga att praktisk kunskap är den viktigaste delen av arbete på höjden.

 

Verken utförs:

  • i rope access
  • vid tillträde till byggnaden

 

När det gäller rope access använder en person rep för att säkra och för att ta sig ner i traverser. Under tiden, Tillträde till byggnaden. möjliggör säkert arbete på alla typer av ställningar, plattformar, stegar och konstruktioner på vilka arbetstagaren klättrar till arbetsplatsen.

 

Du måste vara färdig för att arbeta på höjden specialkurs för arbete på höjd. Följande krav ska uppfyllas: minst arton år, inga kontraindikationer för arbete på höjd, minst grundläggande utbildning.

Utbildningen för arbete på höjd täcker olika ämnen:

  • räddningstekniker
  • typer av hot
  • riskbedömning
  • juridiska krav
  • Hälsa och säkerhet
  • Praktiska förmågor
  • Principer för belaying