Vysokozdvižné vozíky a ich obsluha ako podpora logistických procesov

Vysokozdvižné vozíky sú funkčné zariadenia, ktoré vytlačili časť ručnej prepravnej práce z logistických centier. Preprava nákladu s využitím tohto zariadenia je nielen pohodlnejšia pre samotných zamestnancov, ale aj výrazne urýchľuje a zefektívňuje procesy v oblasti logistiky. Väčšina skladov a výrobných hál je vybavená vysokozdvižnými vozíkmi. Čo o nich potrebujete vedieť, ak ich chcete získať Kvalifikácia UDTstať sa prevádzkovateľom tohto typu zariadení? 

 

Niekoľko faktov o vysokozdvižných vozíkoch 

Vysokozdvižný vozík je typ priemyselného vozíka. Jeho charakteristickým znakom sú dva „zuby“ v prednej časti vozidla, ktoré sa ľudovo označujú ako vidlice. Tento prvok vysokozdvižného vozíka je ovládateľný a jeho rozsah pohybu zvyčajne zahŕňa vzpriamenú polohu. Pohyb vidlíc je založený na mechanizme nazývanom hydraulický systém. Kapacita daného zariadenia závisí okrem iného od na jeho hmotnosti a veľkosti. S nákladom zdvíhaným vysokozdvižným vozíkom je možné manipulovať, napr. Vysokozdvižné vozíky môžu byť poháňané: elektrinou, plynom (kvapalným alebo prírodným) alebo naftou. Charakteristickým znakom priemyselných vozíkov tejto kategórie je ich nadpriemerná torznosť, teda založená na veľmi veľkom uhle otáčania a krátkom polomere otáčania. Táto vlastnosť umožňuje používať vysokozdvižné vozíky aj vo veľmi stiesnených priestoroch. 

 

Prehľad populárnych vysokozdvižných vozíkov 

Vysokozdvižný vozík umiestni náklad na stojanJednou z najpopulárnejších foriem vysokozdvižných vozíkov sú priemyselné vozíky. Ide o kolesové, motorom poháňané vozidlá. Dokážu zdvihnúť bremená s hmotnosťou až niekoľko alebo niekoľko desiatok ton. Ďalšou formou sú dosahové zakladače. Umožňujú umiestniť náklad na vyššie dostupné úložné priestory, t.j. regály. Často sa objavujú v bočnom prevedení, ktorého názov vychádza z pozície obsluhy vysokozdvižného vozíka vo vzťahu k smeru jazdy. Za zmienku stojí, že na trhu sú dostupné vozíky, ktoré dokážu zdvihnúť obsluhu aj náklad. Okrem toho sa vysokozdvižné vozíky môžu vyznačovať tzv variabilný dosah - to sú napríklad teleskopické nakladače. Sú vybavené teleskopickým výložníkom, ktorý so zvyšujúcou sa dĺžkou umožňuje prístup do vyšších výšok / získanie širšieho dosahu. 

 

Vysokozdvižné vozíky a ich využitie v logistickom reťazci 

Vysokozdvižné vozíky prepravujú náklady okolo logistického centraPokiaľ ide o vysokozdvižné vozíky, sú široko používané v celom logistickom reťazci, najmä v oblasti súvisiacej s prepravou nákladu. Môžu to byť napríklad operácie vykládky alebo skladovania a výrobné operácie, pri ktorých je potrebné presúvať materiály alebo hotové výrobky. Vysokozdvižné vozíky sa používajú v priemyselných podnikoch (napríklad továrne), skladoch a logistických centrách. Často ich možno nájsť v prístavoch, na letiskách alebo vo veľkoobchodoch. V závislosti od špecifík daného miesta použitia vysokozdvižných vozíkov je možné ich použiť vo vnútri alebo vonku. Vzhľadom na vonkajšie použitie sú tieto zariadenia vystavené rôznym poveternostným vplyvom a niekedy pracujú aj v podmienkach pochybnej kvality povrchu.  

 

Výhody použitia vysokozdvižného vozíka v široko chápanej logistike 

Teleskopický manipulátor v logistike - príklad použitiaLogistický manažment je o optimalizácii toku produktov, tovarov a materiálov tak, aby bola zabezpečená efektívnosť a efektívnosť procesov. Na druhej strane, manipulačné činnosti v oblasti manipulácie s nákladom sú uvedené medzi úlohami stanovenými pre samotnú logistiku. Vo svetle vyššie uvedených skutočností je dôležité, aby všetky činnosti súvisiace s manipuláciou s nákladom boli efektívne a efektívne. Riadny výkon týchto činností sa dosahuje okrem iného aj vysokozdvižný vozík. Má množstvo výhod vrátane: 

 • efektívnosť - skrátenie času vykonávania prepravných prác a možnosť vykonania väčšieho objemu týchto prác, 
 • ziskovosť - vysokozdvižné vozíky vám umožňujú výrazne ušetriť čas a náklady vyplývajúce z alternatívnych spôsobov prepravy nákladu, 
 • relatívne nízke prevádzkové náklady, 
 • široká trhová ponuka tohto typu zariadení - existujú také, ktoré sú určené na špecifické úlohy, priestory alebo daný typ nákladu, 
 • jednoduchosť obsluhy/ovládania, 
 • skvelá ergonómia - využiteľný priestor v dosahu prístroja je maximálne využitý, 
 • presnosť - pokiaľ ide o správne rozloženie zaťaženia. 

 

Vysokozdvižné vozíky – perspektívy rozvoja 

Aby sme diskutovali o budúcnosti vysokozdvižných vozíkov, pozrime sa na vývoj týchto vozidiel v priebehu ich histórie, ktorá siaha až do 20. rokov a 20. storočia. Prvá a druhá svetová vojna prinútila vtedajších podnikateľov automatizovať procesy vo výrobných závodoch (preprava na krátke vzdialenosti a manipulácia s nákladom). Bolo to nevyhnutné z dôvodu potreby nahradiť chýbajúci ľudský faktor (účasť mužov vo vedení vojny). Odvtedy, zatiaľ čo sa technológia zmenila, základná myšlienka používania vysokozdvižných vozíkov prežila. V priebehu modernizácie bolo vynaložené úsilie na optimalizáciu ich veľkosti a zvýšenie výkonu, hmotnosti a nosnosti. Dôležitým sa stalo aj rozšírenie dosahu zariadenia pri manipulácii s nákladom. Nič to nemení na fakte, že dnes sa vysokozdvižným vozíkom darí tak dobre ako nikdy predtým. Sú široko používané v rôznych priemyselných odvetviach. Tu je vhodné spomenúť, že kľúčovým faktorom určujúcim možný smer vývoja techniky vysokozdvižných vozíkov je ich progresívna automatizácia a robotizácia. 

 

Kto je operátor vysokozdvižného vozíka? 

Operátor vysokozdvižného vozíka je osoba, ktorá má 18 rokov, má príslušnú kvalifikáciu UDT a zamestnávateľ ju poveril vedením tohto typu zariadenia. V široko chápanej logistike môžu povinnosti operátorov vysokozdvižných vozíkov zahŕňať: 

 • nakladanie a vykladanie hotových materiálov/výrobkov, 
 • vyzdvihnutie a doručenie nákladu do rôznych častí zariadenia, napríklad skladu alebo továrne, 
 • optimalizácia nosnosti a počtu najazdených kilometrov na základe bezpečnostných noriem, 
 • bezpečné upevnenie nákladu na vysokozdvižnom vozíku, 
 • kontrola technického stavu zariadenia, plány čistenia, údržby a opráv, 
 • iné logistické činnosti, napríklad skladovanie. 

 

Vysokozdvižné vozíky: získajte kvalifikáciu UDT 

Dnes, keď logistika zažíva svoj dynamický rozvoj, stojí za zváženie kariéra operátora vysokozdvižných vozíkov. Napriek neustálym premenám štruktúry trhu práce sú operátori vysokozdvižných vozíkov stále netrpezlivo vyhľadávaní potenciálnymi zamestnávateľmi. Navyše platy ľudí zamestnaných na tejto pozícii neustále rastú. To vytvára priaznivé podmienky pre budúcich zamestnancov na dosiahnutie životnej stability a profesijného rozvoja. Ak teda máte záujem o získanie certifikátu operátora vysokozdvižného vozíka, pozývame vás do ponuky školení OSO (Centrum školenia operátorov). ponúkame kurzy a školenia v oblasti vysokozdvižných vozíkov vrátane v oblasti priemyselných vozíkov a teleskopických nakladačov. S nami získate požadované zručnosti a naplánujete si úspech nielen počas skúšky!