Wózki widłowe i ich operatorzy jako wsparcie dla procesów logistycznych

Wózki widłowe to funkcjonalne urządzenia, które wyparły część ręcznych prac transportowych z centrów logistycznych. Transport ładunku, z wykorzystaniem właśnie tego sprzętu, jest nie tylko bardziej wygodny dla samych pracowników, ale znacznie przyśpiesza i zwiększa wydajność procesów w obszarze logistyki. Wózki widłowe znajdują się na wyposażeniu większości magazynów i hal produkcyjnych. Co musisz o nich wiedzieć, jeśli chcesz zdobyć uprawnienia UDT, aby zostać operatorem tego typu urządzeń? 

 

Kilka faktów o wózkach widłowych 

Wózek widłowy to rodzaj wózka przemysłowego. Jego charakterystyczną cechą jest posiadanie dwóch “zębów” z przodu pojazdu, które określa się popularnie jako widły. Ten element wózka widłowego, jest sterowalny i jego zakres ruchu obejmuje, najczęściej, pozycję pionową. Ruch wideł odbywa się w oparciu o mechanizm zwany układem hydraulicznym. Udźwig danego urządzenia jest zależny m.in. od jego wagi i rozmiaru. Ładunek, podnoszony przy pomocy wózka widłowego, może podlegać manipulowaniu np. być przechylany. Wózki widłowe mogą być zasilane: energią elektryczną, gazem (płynnym lub ziemnym) lub olejem napędowym. Charakterystyczną cechą wózków przemysłowych tej kategorii jest zdecydowanie ponadprzeciętna skrętność, tj. oparta o bardzo szeroki kąt skrętu i krótki jego promień. Ta cecha decyduje o możliwości zastosowania wózków widłowych nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach. 

 

Przegląd popularnych wózków widłowych 

Wózek widłowy umieszcza ładunek na regaleJedną z najbardziej popularnych form wózków widłowych są wózki jezdniowe. Są to pojazdy na kołach, o napędzie silnikowym. Mogą one podnosić ładunki o ciężarze nawet do kilkunastu czy kilkudziesięciu ton. Inną formą są wózki widłowe wysokiego składowania. Pozwalają one, aby umieścić cargo na wyżej dostępnych przestrzeniach magazynowania tj. regały. Często występują w wersji bocznej, której nazwa wywodzi się od ustawienia operatora wózka widłowego względem kierunku jazdy. Warto wspomnieć, iż na rynku są dostępne wózki unoszące operatora i ładunek. Ponadto, wózki widłowe mogą charakteryzować się tzw. zmiennym wysięgiem – chodzi tutaj np. o ładowarki teleskopowe. Są one wyposażone w wysięgnik teleskopowy, który w miarę wydłużania długości, pozwala na dostęp do wyższych wysokości/ uzyskanie szerszego zasięgu. 

 

Wózki widłowe i ich użytkowanie w łańcuchu logistycznym 

Wózki widłowe transportują ładunki po centrum logistycznymJeśli chodzi o wózki widłowe, mają one szerokie zastosowanie na przestrzeni łańcucha logistycznego, szczególnie w obszarze związanym z transportem ładunków. Dla przykładu, mogą to być działania, polegające na rozładunku czy magazynowaniu oraz czynności produkcyjne, kiedy to materiały lub wyroby gotowe muszą zostać poddane przemieszczeniu. Wózki widłowe stosuje się w zakładach przemysłowych (np. fabryki), magazynach i centrach logistycznych. Często można je spotkać w portach, na lotnisku czy w hurtowniach. W zależności od specyfiki danego miejsca eksploatacji wózków widłowych, bywają one użytkowane w wewnątrz lub za zewnątrz. W związku z wykorzystaniem zewnętrznym, urządzenia te są narażone na różne okoliczności pogodowe, a także niekiedy pracują w warunkach wątpliwej jakości nawierzchni.  

 

Zalety zastosowania wózka widłowego w szeroko rozumianej logistyce 

Ładowarka teleskopowa w logistyce - przykład zastosowaniaZarządzanie logistyką polega na optymalizacji przepływu produktów, towarów i materiałów, tak, aby zapewnić skuteczność i efektywność procesów. Natomiast, wśród zadań stawianych przed samą logistyką wymienia się czynności manipulacyjne w obszarze obsługi cargo. W świetle przytoczonych faktów, istotne jest, aby wszelkie czynności powiązane z przemieszczaniem ładunków, były skuteczne i efektywne. Należytemu wykonaniu tych działań służy m.in. wózek widłowy. Ma on szereg zalet, pośród których warto wymienić: 

 • wydajność – skrócenie czasu wykonania prac transportowych i możliwość realizacji większego wolumenu tych prac, 
 • opłacalność – wózki widłowe pozwalają w znaczący sposób oszczędzić czas i koszty, powstałe w wyniku alternatywnych metod przenoszenia ładunku, 
 • stosunkowo niskie koszty wykorzystania/ eksploatacji, 
 • szeroka oferta rynkowa tego typu urządzeń – istnieją takie, które są dedykowane określonym zadaniom, przestrzeniom czy danemu rodzajowi cargo, 
 • prostota obsługi/ sterowania, 
 • świetna ergonomika – dostępna przestrzeń, w zakresie zasięgu urządzenia, zostaje maksymalnie wykorzystana, 
 • precyzja – jeśli chodzi o odpowiednie rozmieszczenie ładunku. 

 

Wózki widłowe – perspektywy rozwoju 

Aby omówić zagadnienie przyszłości wózków widłowych, spójrzmy na rozwój tych pojazdów w toku ich historii, która sięga lat dwudziestych, XX wieku. Pierwsza oraz druga wojna światowa wymusiły na ówczesnych przedsiębiorcach, przeprowadzenie automatyzacji procesów w zakładach wytwórczych (transport na niewielkie odległości i manipulowanie ładunkiem). Było to konieczne ze względu na konieczność zastąpienia brakującego czynnika ludzkiego (udział mężczyzn w walkach wojennych). Od tego czasu, choć technologia ulegała modyfikacjom, podstawowy zamysł wykorzystania urządzeń, jakimi są wózki widłowe, przetrwał. W toku modernizacji, dążono do optymalizacji ich rozmiarów oraz zwiększenia mocy, ciężaru i udźwigu. Istotne stało się także poszerzanie spectrum zasięgu urządzenia przy obsłudze ładunku. Nie zmienia to faktu, iż współcześnie, wózki widłowe, mają się tak dobrze, jak nigdy przedtem. Są szeroko wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż kluczowym czynnikiem, wyznaczającym możliwy kierunek rozwoju technologii wózków widłowych, jest ich postępująca automatyzacja i robotyzacja. 

 

Kim jest operator wózka widłowego? 

Operator wózka widłowego to osoba, która ukończyła 18 lat, posiada stosowne uprawnienia UDT oraz jego pracodawca upoważnił go do kierowania tego typu urządzeniem. W szeroko rozumianej logistyce, do obowiązków operatorów wózków widłowych, mogą należeć: 

 • załadunek i rozładunek materiałów/ wyrobów gotowych, 
 • odbieranie i dostarczanie ładunku do różnych części obiektu, np. magazynu czy fabryki, 
 • optymalizacja udźwigu i przebiegu w oparciu o standardy bezpieczeństwa, 
 • bezpieczne zamocowanie ładunku na wózku widłowym, 
 • kontrola stanu technicznego urządzenia, plany dot. czyszczenia, konserwacji i napraw, 
 • inne czynności logistyczne, dla przykładu, czuwanie nad stanem magazynowym. 

 

Wózki widłowe: zdobądź uprawnienia UDT 

Dziś, kiedy logistyka przeżywa swój dynamiczny rozwój, warto rozważyć karierę operatora wózka widłowego. Pomimo ciągłych przekształceń struktury rynku pracy, operatorzy wózków widłowych są w dalszym ciągu chętnie poszukiwani przez potencjalnych pracodawców. Ponadto, wynagrodzenia osób zatrudnionych na tym stanowisku stale wzrastają. Stwarza to dogodne warunki dla przyszłych pracowników do osiągnięcia stabilizacji życiowej i rozwoju zawodowego. Jeśli więc, jesteś zainteresowany pozyskaniem certyfikatu operatora wózków widłowych, zapraszamy do oferty szkoleniowej OSO (Ośrodek Szkolenia Operatorów). Oferujemy kursy i szkolenia w obszarze wózków widłowych m.in. z zakresu wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych. Z nami zdobędziesz wymagane umiejętności oraz zaplanujesz swój sukces, nie tylko na egzaminie!