Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy na podestach ruchomych

Podnośniki nożycowe - przykład zastosowania Podesty ruchome, w żargonie profesjonalistów zwane zwyżkami, wymagają bezpiecznych warunków montażowych, eksploatacyjnych i demontażowych. Uwarunkowania te wiążą się z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w zasięgu urządzenia, np. operatora, innych pracowników, zatrudnionych w obszarze wykonywania prac oraz osób postronnych. Regulacje w danej firmie, dotyczące wykorzystania podnośników, tj. podesty ruchomae, powinny ujmować zasady bezpiecznej pracy w niebudzący wątpliwości sposób. Na co warto zwrócić uwagę przy opracowaniu polityki bezpieczeństwa w obszarze wykorzystania tego sprzętu, dowiecie się Państwo z tego artykułu.

 

Podesty ruchome – charakterystyka i zastosowanie

Podesty ruchome są urządzeniami dźwigowymi. Wykorzystuje się je do podnoszenia/ dźwigania osób, sprzętu czy przedmiotów przy wykonywaniu prac wysokościowych. Jeśli chodzi o złożoność podnośników – zwyżek, są one zbudowane w oparciu komponenty konstrukcyjne takie jak platforma (gondola/ kosz) oraz cięgnik lub w innym przypadku dźwignik. Cięgnik składa się z haka i mechanizmów linowych lub łańcuchowych. Dźwignik jest elementem podnoszącym. Podesty ruchome, co do zasady, podlegają dozorowi technicznemu (UDT). Zwyżki wykorzystuje się w bardzo wielu branżach czy sytuacjach. Mają zastosowanie, dla przykładu, w takich obszarach jak:

 • Pracownik podczas prac na platformie zwyżkidziałania służb ratowniczych, np. straż pożarna,
 • działania służb miejskich, np. pielęgnacja zieleni, dekoracje,
 • budownictwo, np. prace konstrukcyjne,
 • energetyka, np. praca przy liniach wysokiego napięcia,
 • prace montażowe, tj. instalacja oświetlenia czy banneru reklamowego,
 • prace związane z utrzymaniem budynków, np. malowanie elewacji czy czyszczenie powierzchni okiennych,
 • rolnictwo, np. prace w sadach,
 • leśnictwo.

 

Rodzaje podestów ruchomych:

Przy dopasowaniu podestu ruchomego do rodzaju wykonywanych prac, należy rozważyć własności i ograniczenia danego rodzaju sprzętu. Podesty ruchome dzielą się na:

 • wolnobieżne, charakteryzujące się posiadaniem własnego napędu, w ramach tego rodzaju podnośników wyodrębnia się:
  • przegubowe, wyposażone w ramię z przegubem, trzymające kosz,
  • nożycowe, gdzie platformę roboczą unosi mechanizm rozkładanych norzyc,
  • teleskopowe, o najlepszych parametrach wysięgu bocznego i możliwej do osiągnięcia wysokości roboczej,
 • przewoźne, zainstalowane na różnego rodzaju pojazdach,
 • samojezdne, posiadające własne podwozie samochodowe,
 • wózki jezdniowe, tj. ładowarki teleskopowe z koszem.

Dobór właściwego rodzaju podnośnika w typie zwyżki, pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia zdarzeń nagłych i niepowołanych.

 

Eksploatacja podestów ruchomych

Wykonywanie prac przez pracowników z wykorzystaniem podnośnika teleskopowegoObsługa podestu ruchomego odbywa się o czynności wykonywane przez operatora, który posiada odpowiednie uprawnienia UDT. Są to zadania podwyższonego ryzyka, ponieważ w wyniku błędu czy przeoczenia, może dojść do wypadku lub incydentu w obszarze bezpieczeństwa. Operator zwyżki powinien być w dobrej kondycji psychofizycznej, pozwalającej na sprawne podejmowanie właściwych decyzji w razie wystąpienia komplikacji. W jego pracy ważna jest wiedza i doświadczenie oraz przestrzeganie standardów, norm i przepisów w zakresie BHP i PPOŻ. Operator podestu ruchomego powinien zwrócić szczególną uwagę na instrukcję stanowiskową prac, wyjaśniającą techniczne aspekty obsługi urządzenia. W momencie montażu, eksploatacji czy demontażu, podesty ruchome powinny być w pełni sprawne. Istotne jest także systematyczne prowadzenie dokumentacji o charakterze technicznym i eksploatacyjnym danej zwyżki, w tym także dziennika konserwacji.

 

Warunki uniemożliwiające wykorzystanie podestów ruchomych

Warto pamiętać, iż regulacje prawne określają, że zabrania się wykorzystania podestu ruchomego w przypadkach braku odpowiedniej widoczności (np. w przypadku braku odpowiedniego oświetlenia oraz w sytuacji gęstej mgły). Także warunki atmosferyczne takie jak deszcz, burza, śnieg, duży mróz czy gołoledź wykluczają możliwość użycia zwyżki. Istotnym czynnikiem wyłączającym podesty ruchome z użycia w danej sytuacji, jest prędkość wiatru. Jeśli przekracza ona 10 m/s, wskazuje to na nieodpowiednie warunki do ich użytkowania.

 

Częste incydenty/ wypadki podczas prac

Podesty ruchome to urządzenia, których niewłaściwe użycie lub wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, może wiązać się wypadkiem. Na skutek takiego incydentu, operator zwyżki, inni pracownicy wykonujący prace w obszarze roboczym czy osoby postronne, mogą zostać narażeni na porażenie prądem. Należy także liczyć się z ryzykiem, iż na skutek błędu (np. w wyniku nieuwagi lub braku ostrożności), operator podestu ruchomego, niewłaściwa osoba czy obiekt, zostaną pochwycone przez wprawione w ruch mechanizmy sprzętu. Ponadto, podczas wykonywania prac z wykorzystaniem zwyżki, zdarzają się niekiedy upadki z wysokości oraz urazy, a także zniszczenia, powstałe w wyniku uderzenia urządzenia o niepowołane obiekty.

 

Przyczyny niepowołanych incydentów/ zdarzeń oraz wypadków

Jeśli chodzi o podesty ruchome, przyczynami najczęściej występujących komplikacji/ niebezpiecznych zdarzeń są:

 • wątpliwy stan techniczny podnośnika – spowodowany usterką,
 • niezastosowanie przez pracowników dedykowanych środków ochrony indywidualnej,
 • zlekceważenie zasad BHP i PPOŻ,
 • nieprawidłowa obsługa/ eksploatacja podestu ruchomego,
 • trudne warunki atmosferyczne,
 • niewłaściwe miejsce ustawienia zwyżki (np. nierówny grunt, podmokłe podłoże),
 • nieodpowiedni sposób stabilizacji podestu ruchomego np. brak podpór,
 • wprowadzenie dodatkowego podwyższania na platformie np. drabina czy rusztowanie,
 • zbyt duży ładunek, zabrany przez platformę podestu ruchomego,
 • niezachowanie odpowiedniej odległości od znajdujących się w pobliżu budowli, konstrukcji czy sprzętów.

 

Szkolenie pt. “Podesty ruchome” w ofercie szkoleniowej OSO

Pragniemy poinformować Państwa, iż w naszym Ośrodku Szkolenia Operatorów (OSO), znajdą Państwo bogatą ofertę szkoleniową w obszarze kursów UDT, w tym także z zakresu obsługi urządzeń tj. podesty ruchome. W szczególności, szkolenie pt. “Podesty ruchome”, stwarza możliwość, aby nabyć uprawnienia UDT, pozwalające na prowadzenie i manewrowanie tymi urządzeniami. Zapewniamy Państwa, iż dokładamy wszelkich starań, aby wiedza i umiejętności, zdobywane podczas zajęć, stanowiły praktyczne i pomocne wsparcie w zakresie codziennej pracy operatora tych urządzeń. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową i sekcją dotyczącą kursu na zwyżki. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z konsultantami ds. szkoleń, którzy udzielą Państwu pomocnych informacji.

 

Bogata oferta szkoleń technicznych w OSO

Ośrodek Szkolenia Operatorów (OSO) jest organizatorem kształcenia kadr w szeroko rozumianym obszarze technicznym. Szkolenia, organizowane przez OSO, pozwalają zdobyć uprawnienia UDT, G1, G2, G3, HDS, BHP i PPOŻ oraz wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze doświadczenie opiera się o niemal 20 lat realizacji projektów szkoleniowych – solidnie i z zaangażowaniem. Jesteśmy właściwym partnerem do współpracy szkoleniowej dla Twojego biznesu.