Vysokozdvižné vozíky a jejich obsluha jako podpora logistických procesů

Vysokozdvižné vozíky jsou funkční zařízení, která vytlačila část ruční přepravy z logistických center. Přeprava nákladu s využitím tohoto zařízení je nejen pohodlnější pro samotné zaměstnance, ale také výrazně zrychluje a zefektivňuje procesy v oblasti logistiky. Většina skladů a výrobních hal je vybavena vysokozdvižnými vozíky. Co o nich potřebujete vědět, pokud je chcete získat Kvalifikace UDTstát se provozovatelem tohoto typu zařízení? 

 

Pár faktů o vysokozdvižných vozíkech 

Vysokozdvižný vozík je druh průmyslového vozíku. Jeho charakteristickým znakem jsou dva „zuby“ v přední části vozidla, které se lidově označují jako vidlice. Tento prvek vysokozdvižného vozíku je ovladatelný a jeho rozsah pohybu obvykle zahrnuje vzpřímenou polohu. Pohyb vidlic je založen na mechanismu zvaném hydraulický systém. Kapacita daného zařízení závisí mimo jiné na na jeho váze a velikosti. S nákladem zvednutým vysokozdvižným vozíkem lze manipulovat, např. naklánět. Vysokozdvižné vozíky mohou být poháněny: elektřinou, plynem (kapalným nebo přírodním) nebo naftou. Charakteristickým znakem průmyslových vozíků této kategorie je nadprůměrná torznost, tedy založená na velmi širokém úhlu natočení a krátkém poloměru otáčení. Tato vlastnost umožňuje použití vysokozdvižných vozíků i ve velmi stísněných prostorách. 

 

Přehled oblíbených vysokozdvižných vozíků 

Vysokozdvižný vozík umístí náklad na stojanJednou z nejoblíbenějších forem vysokozdvižných vozíků jsou průmyslové vozíky. Jedná se o kolová, motorem poháněná vozidla. Dokážou zvedat břemena o hmotnosti až několika nebo několika desítek tun. Další formou jsou dosahové zakladače. Umožňují umístit náklad na vyšší dostupné úložné prostory, tedy regály. Často se objevují v bočním provedení, jehož název pochází z pozice obsluhy vysokozdvižného vozíku ve vztahu ke směru jízdy. Za zmínku stojí, že na trhu jsou k dispozici vozíky, které dokážou zvednout obsluhu i náklad. Kromě toho lze vysokozdvižné vozíky charakterizovat tzv variabilní dosah - jedná se např. o teleskopické nakladače. Jsou vybaveny teleskopickým výložníkem, který s rostoucí délkou umožňuje přístup do vyšších výšek / získání širšího dosahu. 

 

Vysokozdvižné vozíky a jejich využití v logistickém řetězci 

Vysokozdvižné vozíky přepravují náklady po celém logistickém centruPokud jde o vysokozdvižné vozíky, jsou široce používány v celém logistickém řetězci, zejména v oblasti související s přepravou nákladu. Mohou to být například operace vykládky nebo skladování a výrobní operace, kde je třeba přesunout materiály nebo hotové výrobky. Vysokozdvižné vozíky se používají v průmyslových závodech (např. továrnách), skladech a logistických centrech. Často je lze nalézt v přístavech, na letištích nebo ve velkoobchodech. V závislosti na specifikách daného místa použití vysokozdvižných vozíků je lze použít uvnitř nebo venku. Vzhledem k vnějšímu použití jsou tato zařízení vystavena různým povětrnostním vlivům a někdy také pracují v podmínkách pochybné kvality povrchu.  

 

Výhody použití vysokozdvižného vozíku v široce chápané logistice 

Teleskopický manipulátor v logistice - příklad použitíŘízení logistiky je o optimalizaci toku produktů, zboží a materiálů tak, aby byla zajištěna efektivita a efektivita procesů. Na druhou stranu jsou manipulační činnosti v oblasti manipulace s nákladem uvedeny mezi úkoly stanovenými pro samotnou logistiku. Ve světle výše uvedených skutečností je důležité, aby veškeré činnosti související s manipulací s nákladem byly efektivní a efektivní. Řádného výkonu těchto činností se dosahuje mimo jiné tím vysokozdvižný vozík. Má řadu výhod, včetně: 

 • efektivnost - zkrácení doby provádění přepravních prací a možnost provádění většího objemu těchto prací, 
 • ziskovost - vysokozdvižné vozíky vám umožní výrazně ušetřit čas a náklady, vyplývající z alternativních způsobů přepravy nákladu, 
 • relativně nízké náklady na používání/provoz, 
 • široká tržní nabídka tohoto typu zařízení - existují takové, které jsou určeny pro konkrétní úkoly, prostory nebo daný typ nákladu, 
 • jednoduchost ovládání / ovládání, 
 • skvělá ergonomie - maximálně je využit dostupný prostor v dosahu přístroje, 
 • přesnost – pokud jde o správné rozložení zátěže. 

 

Vysokozdvižné vozíky - perspektiva rozvoje 

Abychom mohli diskutovat o budoucnosti vysokozdvižných vozíků, podívejme se na vývoj těchto vozidel v průběhu jejich historie, která sahá do 20. let a 20. století. První a druhá světová válka donutila tehdejší podnikatele k automatizaci procesů ve výrobních závodech (doprava na krátké vzdálenosti a manipulace s nákladem). Bylo to nutné z důvodu nutnosti nahradit chybějící lidský faktor (účast mužů ve válčení). Od té doby, i když se technologie změnila, základní myšlenka používání vysokozdvižných vozíků přežila. V průběhu modernizace bylo vynaloženo úsilí na optimalizaci jejich velikosti a zvýšení výkonu, hmotnosti a nosnosti. Důležitým se stalo také rozšíření dosahu zařízení při manipulaci s nákladem. To nic nemění na tom, že dnes si vysokozdvižné vozíky vedou tak dobře jako nikdy předtím. Jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích. Zde je vhodné zmínit, že klíčovým faktorem určujícím možný směr vývoje techniky vysokozdvižných vozíků je jejich progresivní automatizace a robotizace. 

 

Kdo je operátor vysokozdvižného vozíku? 

Obsluha vysokozdvižného vozíku je osoba, které je 18 let, má příslušnou kvalifikaci UDT a zaměstnavatel ji pověřil řízením tohoto typu zařízení. V široce chápané logistice mohou povinnosti operátorů vysokozdvižných vozíků zahrnovat: 

 • nakládka a vykládka hotových materiálů/výrobků, 
 • vyzvednutí a doručení nákladu do různých částí zařízení, např. skladu nebo továrny, 
 • optimalizace nosnosti a ujetých kilometrů na základě bezpečnostních norem, 
 • bezpečné zajištění nákladu na vysokozdvižném vozíku, 
 • kontrola technického stavu zařízení, plány čištění, údržby a oprav, 
 • další logistické činnosti, například udržování zásob. 

 

Vysokozdvižné vozíky: získejte kvalifikaci UDT 

V dnešní době, kdy logistika zažívá svůj dynamický rozvoj, stojí za zvážení kariéra operátora vysokozdvižných vozíků. Navzdory neustálým proměnám struktury trhu práce jsou provozovatelé vysokozdvižných vozíků stále netrpělivě vyhledávaní potenciálními zaměstnavateli. Navíc platy lidí zaměstnaných na této pozici neustále rostou. To vytváří příznivé podmínky pro budoucí zaměstnance k dosažení životní stability a profesního rozvoje. Pokud tedy máte zájem o získání certifikátu obsluhy vysokozdvižného vozíku, zveme vás na nabídku školení OSO (Centrum školení operátorů). nabízíme kurzy a školení v oboru vysokozdvižných vozíků vč. v oboru průmyslových vozíků a teleskopických nakladačů. S námi získáte požadované dovednosti a naplánujete si úspěch nejen u zkoušky!