Kurs G1, G2, G3

Vill du få tillstånd för drift och tillsyn av apparater, installationer och elnät som använder värme eller gas? Vi bjuder in dig till kurser för G1, G2, G3 certifikat för SPA! Vi genomför omfattande och professionell utbildning i ovanstående kategorier för att förbereda oss för tentamen inför styrelsen som valts av studenten, t.ex. SEP, PSE, SIMP, SITPS. Många års erfarenhet, moderna träningsmetoder, överkomliga priser och hög genomslagsfrekvens är de främsta fördelarna med vårt erbjudande. Anmäl dig till kursen!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: