Användning av teleskoplastare inom jordbruket

Teleskoplastare som jordbruksutrustning 

transport av hö med maskin

En teleskoplastare är en specialiserad gaffeltruck som har en utbytbar bom. Användningen av dessa maskiner är mycket bred inom olika områden. Tack vare den tekniska utvecklingen är deras arbets- och användningsområden nästan obegränsade. De är utmärkta för att lyfta tunga laster, till och med upp till 20 ton, och placera dem på en höjd av flera tiotals meter. Att arbeta med en sådan maskin sparar mycket tid och fysisk ansträngning.  

Teleskoplastarens huvuduppgift inom jordbruket är att lasta och transportera skrymmande laster. Inom jordbruket används oftast en maskin som är utrustad med ett ledat styrsystem, vilket gör det möjligt att utföra komplexa manövrer. Maskinen har utbytbara tillbehör så att vi kan ändra teleskoplastarens funktionalitet.  

Teleskoplastare i jordbruksarbete 

Lastning och lossning av höbalar 

Utan en lämplig maskin är det mycket tidsödande att transportera tunga höbalar. En teleskoplastare utrustad med en grip eller gaffel kan enkelt göra jobbet. Med lämpliga redskap på plats kan maskinen enkelt lasta och senare lossa lasten i ladan eller lagret. Dessutom kan maskinen köra över ojämn och dikad terräng. 

Teleskoplastare transporterar sand

Transport av gödselmedel 

Lantbrukare har djur på sina gårdar för att få naturligt gödsel. Att transportera gödseln till sin destination kan vara en svår uppgift. Gödsel kan lastas på en spridare, med en lastare av cyklop-typ, men en teleskopanordning kan också hantera det. Särskilt när det är svårt att komma åt tippen och du behöver en räckvidd med en lång arm, vilket är precis vad teleskoplastaren gör. 

Hantering av material och laster 

Det händer ofta att vi behöver transportera något till en annan plats eller att vi behöver leverera något till en mekaniker, till exempel. Delar till traktorer och traktorer är enorma och vi kan inte klara oss utan hjälp av en maskin. Teleskoplastaren har en mycket hög lyftkapacitet och kan till och med bära laster på över 20 ton. Tack vare att redskapet kan anpassas efter vad som ska transporteras är lastaren lämplig för transport av tunga betongplattor och lösa material som djurfoder.  

Arbete på hög höjd 

Däck för teleskoplastare

Vid arbete på hög höjd är en teleskoplastare ett effektivt hjälpmedel. Jordbruksarbete innebär också reparation och underhåll av jordbruksbyggnader som lador och stall. Med plattformen på plats kan vi komma åt t.ex. byggnadens tak, vilket underlättar arbete på hög höjd, t.ex. byte av takpannor eller rengöring av hängrännor.  

Teleskoplastaren är ett mångsidigt verktyg som kan användas för många uppgifter inom lantbruket. Den hjälper till med lastning och lossning, transport, markarbeten, djurhantering, trädgårdsarbete, grannservice, byggnadsarbeten, rengöring och underhåll, skörd och arbete på hög höjd. Eftersom en teleskoplastare kan utföra en mängd olika uppgifter är den en värdefull investering för lantbrukare som vill effektivisera sitt arbete och öka sina vinster.

FRÅGOR FRÅN STUDENTERNA

Kan en teleskoplastare köras i oländig terräng?

Ja, teleskoplastaren är lämplig för tuff och dikad terräng.

Kan en teleskoplastare transportera djurfoder?

Ja, med rätt tillbehör monterade på teleskoplastaren kan vi transportera djurfoder och mycket mer.