OLYCKA

En plötslig händelse som resulterade i döden, permanent eller tillfällig oförmåga hos utsatta personer.