Reparation av HDS-kranar

Czym są żurawie?

Żurawie HDS zaliczamy do grupy dźwignic. Żurawie HDS są wykorzystywane do rozładunku i załadunku różnego rodzaju towarów.Wykorzystuje się je niemal w każdej branży jak, np. transport, budownictwo czy sektor usługowy.  Dzięki ich kompaktowej budowie możemy dotrzeć do niemal każdego miejsca, co odróżnia żurwaie HDS od pozostałych dźwigów.  

Aby urządzenia dobrze funkcjonowały, były wydajne oraz przede wszytskim bezpieczne podczas ich użytkowania, należy przeprowadzań regularne ich konserwacje.  

anställd i HDS-kran

Kto może obsługiwać żurawie HDS? 

Aby obsługiwać żurawie HDS, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień UDT. W celu ich zdobycia należy ukończyć specjalistyczny kurs. Konserwatorem hydraulicznych dźwigów samochodowych może zostać wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.  

Badania, jakim podlegają dźwigi HDS 

HDS-kranar genomgår tre typer av tester. Dessa är: 

 • Badania okresowe – cykliczne badania przeprowadzane w terminach, które wyznacza producent, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Ich celem jest sprawdzenie czy zalecenia z poprzedniego badania zostały zrealizowane oraz czy podczas użytkowania urządzenia nie powstały nowe uszkodzenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo podczas użytkowania maszyny.  
 • Badania doraźne eksploatacyjne Det är undersökningar som utförs vid behov. Deras omfattning bestäms av behovet och de omständigheter under vilka de utförs.  
 • Ad hoc-undersökningar efter olyckor och kollisioner. przeprowadza się je po wystąpieniu awarii bądź wypadku podczas eksploatacji żurawia HDS. Ich celem jest określenie stanu technicznego maszyny oraz przyczyny wystąpienia awarii.  

Hur ofta utförs underhåll av HDS? 

Underhåll av hydrauliska lastbilskranar måste utföras vid de tidpunkter som anges i maskinens bruksanvisning. När underhållsteknikern följer bestämmelserna är han eller hon skyldig att kontrollera det tekniska tillståndet hos drivmekanismerna, lyftlänkarna och deras fästen samt bromssystemen.  

żuraw hds na budowie

Det är också viktigt att kontrollera att styr-, signal- och belysningsanordningarna fungerar, liksom säkerhetskomponenterna och rörelsebegränsarna. Det är bra att kontrollera stödkonstruktionen och brandskyddsinstallationen en gång om året.  

Genom att utföra regelbundna underhållskontroller kan vi snabbt åtgärda fel och störningar i kranarna.  

Jakim awariom najczęściej ulegają żurawie HDS? 

Zagrożenie eksploatacyjne podczas użytkowania żurawi HDS spowodowane jest uszkodzeniami układu hydraulicznego, w szczególności, wyciekiem płynu hydraulicznego. Wyciek płynu, jak również luzy występujące na elementach roboczych urządzenia, najczęściej są skutkiem zbyt dużego obciążenia urządzenia lub jego nieprawidłową konserwacją.  

Vanliga fel på HDS-kranar är också skador på kranens konstruktion, fel på kontrollerna eller mekanismerna som ansvarar för att gripa tag i lasten som flyttas. Olyckor och fel kan orsakas av överbelastning av kranen, arbete på instabil mark eller om den hydrauliska lastbilskranen inte stabiliseras på rätt sätt. 

Co zrobić w razie usterki urządzenia? 

W razie wystąpienia usterki, awarii bądź nieszczęśliwego wypadku podczas pracy żurawia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Trzeba również przeprowadzić badanie poawaryjne lub powypadkowe. Po pozytywnym przejściu badania, maszyna może być ponownie użytkowana.  

Underhåll av kranar 

Przeglądy konserwacyjne dźwigów to szereg czynności przeprowadzanych, aby jak najwcześniej wykryć usterkę, nieprawidłowości w działaniu oraz zapewnić ich prawidłowe, jak i bezpieczne, użytkowanie. Pozwala nam to również w uniknięciu przestojów w pracy.  

reparation av HDS-kranar

Vid underhållsinspektioner kontrolleras följande: 

 • Stan techniczny napędu; 
 • Cięgna nośne;  
 • Układ hamulcowy;  
 • Działanie ograniczników ruchowych oraz innych elementów bezpieczeństwa;  
 • Poprawność działania sygnalizacji oraz oświetlenia; 
 • Poprawność obsługi żurawi; 

Dessutom uppträder: 

 • Ocena stanu technicznego urządzenia;  
 • Naprawa bądź wymiana elementów, które są uszkodzone;  
 • Oczyszczanie elementów maszyny; 
 • Czynności nastawcze.