Naprawa żurawi HDS

Czym są żurawie?

Żurawie HDS zaliczamy do grupy dźwignic. Żurawie HDS są wykorzystywane do rozładunku i załadunku różnego rodzaju towarów.Wykorzystuje się je niemal w każdej branży jak, np. transport, budownictwo czy sektor usługowy.  Dzięki ich kompaktowej budowie możemy dotrzeć do niemal każdego miejsca, co odróżnia żurwaie HDS od pozostałych dźwigów.  

Aby urządzenia dobrze funkcjonowały, były wydajne oraz przede wszytskim bezpieczne podczas ich użytkowania, należy przeprowadzań regularne ich konserwacje.  

pracownik w żurawiu HDS

Kto może obsługiwać żurawie HDS? 

Aby obsługiwać żurawie HDS, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień UDT. W celu ich zdobycia należy ukończyć specjalistyczny kurs. Konserwatorem hydraulicznych dźwigów samochodowych może zostać wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.  

Badania, jakim podlegają dźwigi HDS 

Żurawie HDS podlegają trzem rodzajom badań. Są to: 

 • Badania okresowe – cykliczne badania przeprowadzane w terminach, które wyznacza producent, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Ich celem jest sprawdzenie czy zalecenia z poprzedniego badania zostały zrealizowane oraz czy podczas użytkowania urządzenia nie powstały nowe uszkodzenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo podczas użytkowania maszyny.  
 • Badania doraźne eksploatacyjne są to badania, które przeprowadza się w razie potrzeby. Ich zakres jest ustalany w zależności od potrzeby oraz okoliczności ich przeprowadzania.  
 • Doraźne badania powypadkowe i poawaryjne przeprowadza się je po wystąpieniu awarii bądź wypadku podczas eksploatacji żurawia HDS. Ich celem jest określenie stanu technicznego maszyny oraz przyczyny wystąpienia awarii.  

Jak często przeprowadza się konserwację HDS? 

Konserwacja hydraulicznych dźwigów samochodowych powinna odbywać się w określonych w instrukcji eksploatacji urządzenia terminach. Przestrzegając jej zapisów, konserwator zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego mechanizmów napędowych, cięgien nośnych wraz z ich zamocowaniami oraz układów hamulcowych.  

żuraw hds na budowie

Ważna jest również kontrola działania urządzeń sterujących, sygnalizujących, oświetleniowych oraz elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych. Dobrze jest raz na rok sprawdzić konstrukcję nośną oraz instalację ochrony przeciwpożarowej.  

Dzięki systematycznemu wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych możemy szybko usunąć usterki oraz nieprawidłowości w działaniu żurawi.  

Jakim awariom najczęściej ulegają żurawie HDS? 

Zagrożenie eksploatacyjne podczas użytkowania żurawi HDS spowodowane jest uszkodzeniami układu hydraulicznego, w szczególności, wyciekiem płynu hydraulicznego. Wyciek płynu, jak również luzy występujące na elementach roboczych urządzenia, najczęściej są skutkiem zbyt dużego obciążenia urządzenia lub jego nieprawidłową konserwacją.  

Popularnymi usterkami żurawi HDS są również uszkodzenia jego konstrukcji, awaria urządzeń sterowniczych lub mechanizmów, które odpowiadają za chwytanie przenoszonych ładunków. Wypadki oraz awarie mogą być spowodowane przeciążeniem żurawia, pracą na niestabilnym podłożu czy niepoprawnym ustabilizowaniem hydraulicznego dźwigu samochodowego. 

Co zrobić w razie usterki urządzenia? 

W razie wystąpienia usterki, awarii bądź nieszczęśliwego wypadku podczas pracy żurawia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Trzeba również przeprowadzić badanie poawaryjne lub powypadkowe. Po pozytywnym przejściu badania, maszyna może być ponownie użytkowana.  

Konserwacja dźwigów 

Przeglądy konserwacyjne dźwigów to szereg czynności przeprowadzanych, aby jak najwcześniej wykryć usterkę, nieprawidłowości w działaniu oraz zapewnić ich prawidłowe, jak i bezpieczne, użytkowanie. Pozwala nam to również w uniknięciu przestojów w pracy.  

naprawa żurawi HDS

Podczas przeglądów konserwacyjnych sprawdzane są: 

 • Stan techniczny napędu; 
 • Cięgna nośne;  
 • Układ hamulcowy;  
 • Działanie ograniczników ruchowych oraz innych elementów bezpieczeństwa;  
 • Poprawność działania sygnalizacji oraz oświetlenia; 
 • Poprawność obsługi żurawi; 

Wykonywana są także: 

 • Ocena stanu technicznego urządzenia;  
 • Naprawa bądź wymiana elementów, które są uszkodzone;  
 • Oczyszczanie elementów maszyny; 
 • Czynności nastawcze.