Kurs na wózek widłowy z egzaminem UDT w Warszawie

Szkolenie na wózki widłowe odbywa się na naszej hali szkoleniowej w Warszawie na naszych wózkach widłowych lub na terenie firmy klienta. Organizowany przez nasz ośrodek kurs składa się z części:

 • Teoretycznej
 • Praktycznej
 • Egzaminu UDT

Wszystkie części kursu odbywają się na naszej hali szkoleniowej w Warszawie lub w firmie klienta – dojazd do klienta gratis. Wózek widłowy na których będzie przeprowadzony egzamin UDT musi mieć ważną decyzję UDT. Szkolenie na operatora, konserwatora wózka widłowego zawsze kończy się egzaminem państwowym. Nasi trenerzy solidnie przygotowuje do zdania egzaminu UDT zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

Komu są potrzebne uprawnienia do obsługi wózka widłowego?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą się rozwijać osobiście, lepiej zarabiać i mieć interesującą pracę. Jeżeli chciałbyś zostać specjalistą w obsłudze wózka widłowego potwierdzonego uprawnieniami UDT zapraszamy na nasze szkolenie.

Cena szkolenia na wózek widłowy

Aktualna cena szkolenia na wózek widłowy jest ustalana telefonicznie.
Zapraszamy do kontaktu pod numerem:

Każdy kurs na wózek widłowy porusza następujące informacje potrzebne na stanowisku operatora:

 • dozór technicznych urządzeń
 • budowa i eksploatacja urządzeń
 • obowiązki operatora na stanowisku pracy
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ćwiczenia praktyczne

Jeżeli chodzi o wózki widłowe kurs nasz to nie tylko bogata teoria, ale również zajęcia z użyciem urządzeń w ramach ćwiczeń praktycznych. Podczas nich uczestnicy mogą zastosować zdobytą wiedzę i nauczyć się, jak poprawnie i bezpiecznie obsługiwać urządzenia na stanowisku pracy. Po zakończeniu nauki uczestnicy biorą udział w egzaminie, otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia na wózek widłowy oraz uprawnienia do obsługi urządzeń wydane przez UDT.

Wymagania

Kurs na wózek widłowy jest przeznaczony dla osób, które spełniają następujące wymagania:

 • ukończyły 18 lat
 • ukończyły przynajmniej szkołę podstawową
 • nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku operatora

Gdzie działamy?

Kursy na wózki widłowe realizujemy na terenie Polski oraz w miejscach dowolnie wskazanych przez naszych klientów – dojeżdżamy na miejsce w całym kraju. Główna siedziba naszego Ośrodka to Warszawa.

Zobacz także: