Operator koparki – kurs na uprawnienia

Szkolenie na operatora koparki 

W naszej firmie oferujemy profesjonalne kursy na uprawnienia do obsługi koparek. Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm na rynku w prowadzeniu szkoleń na operatora urządzeń budowlanych. Zapewniamy profesjonalny program przygotowany w oparciu o aktualne wymogi egzaminacyjne.  

Koparka na placu budowy

Charakterystyka kursu 

Zajęcia prowadzi kadra profesjonalnych instruktorów z dużym doświadczeniem. Nasz program nauczania oparty jest o wymogi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Nasze szkolenie ma na celu kompleksowe zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną, która pozwoli im odnaleźć się w zawodzie operatora obsługującego maszyny stosowane w przemyśle budowlanym oraz drogowym.   

Wymagania dla kursantów  

Potencjalni kursanci, aby przystąpić do szkolenia, muszą:   

 • mieć ukończone 18 lat,   
 • posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu,  
 • posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe. 

Jak dokładnie wygląda kurs?  

Zajęcia obejmujące swoim zakresem zarówno teorię, jak i praktykę uczą m.in.: 

 • przygotowania stanowiska pracy, 
 • bycia gotowym na różnorodne warunku pracy, wymagające nieoczywistych rozwiązań i specjalistycznych narzędzi, 
 • współpracy z resztą maszyn na stanowisku, 
 • podstaw konserwacji oraz przeprowadzania łatwych napraw, 
 • tworzenia dokumentacji z przebiegu pracy, 
 • właściwej eksploatacji, 
 • zasad BHP. 
Koparka kopiąca w ziemi

Egzamin końcowy 

Po zakończeniu szkolenia kursanci muszą przystąpić do egzaminu państwowego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Pierwsza część to egzamin praktyczny, druga natomiast to test sprawdzający wiedzę teoretyczną. Po zaliczeniu obu egzaminów kursant uzyskuje świadectwo oraz legitymację pozwalającą wykonywać zawód operatora koparek lub koparko-ładowarek każdego rodzaju. 

Praca po szkoleniu 

Po ukończeniu szkolenia, absolwent będzie mógł obsługiwać koparki różnych rodzajów, w miejscach takich, jak place budowy czy remonty dróg. Powinien również posiadać kwalifikacje do organizacji pracy koparek przy nietypowych warunkach pogodowych, znać się na jakości urządzenia czy dokonywaniu drobnych napraw i czynności konserwacyjnych. 

Oferujemy także szkolenia dla konserwatorów sprzętu budowlanego różnego rodzaju oraz szkolenia na koparko–ładowarki i pozostałe maszyny budowlane. 

Czym jest koparka? 

Koparka to rodzaj maszyny budowlanej, której zadaniem jest wykonywanie prac ziemnych. Innymi słowy służy do urabiania gruntu pod późniejsze prace i przenoszenia go na pojazdy transportowe bądź na tak zwane składowisko. Koparki przenoszą nie tylko ziemię. Urządzenia te idealnie sprawdzają się również przy przeładowywaniu materiałów takich, jak piasek, węgiel lub też żwir.  

koparka na budowie

Podział koparek 

Istnieje wiele różnych kategorii, pod względem których można podzielić koparki. Każdy typ koparki ma też inne specyfikacje. To, co łączy je wszystkie w kwestii konstrukcji, to nadwozie wraz z silnikiem, kabina operatora, układ sterując oraz układ nośny. Najważniejszą cechą, która odróżnia od siebie poszczególne koparki, jest cel ich zastosowania. Wyróżnia się zatem koparki: 

 • zbierakowe, 
 • chwytakowe, 
 • przedsiębierne, 
 • podsiębierne, 
 • minikoparki. 

Inne aspekty, które charakteryzują koparki to:  

 • tryb pracy, 
 • napęd, 
 • typ podwozia, 
 • sposób sterowania. 

Koparki należą do tego samego typu urządzeń co koparko–ładowarki i ładowarki. Ładowarki różnią się od koparek tym, że nie posiadają zagiętego ramienia zakończonego naczyniem, ale samo naczynie unoszące materiał w górę bądź w dół. 

Pytania i odpowiedzi

Jak przebiega kurs?

Nasze szkolenie zakłada zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów IMBiGS.  

Czy kurs kończy egzamin?

Tak. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję IMBiGS. Dopiero po jego zaliczeniu, kursant otrzymuje uprawnienia. 

Jakie wymagania muszę spełniać, aby wziąć udział w szkoleniu?

Podstawowym wymogiem jest pełnoletniość. Pozostałe to wykształcenie przynajmniej podstawowe oraz brak przeciwskazań medycznych