Wykorzystanie żurawi wieżowych

Żuraw wieżowy (dźwig) to jedna z największych maszyn robotniczych. Wykorzystuje się je są przede wszystkim w budownictwie  mieszkaniowym oraz przemysłowym. Pozwalają nam między innymi na transport materiałów oraz montaż konstrukcji stalowych. Znacznie przyspieszają wykonywanie prac na budowie oraz są w stanie zastąpić kilku pracowników.

Zbudowane są z kolumny oraz wysięgnika zazwyczaj teleskopowego, na którym zamocowany jest cięgnik. Żuraw może osiągać wysokość podnoszenia do 100 metrów w przypadku żurawia wolnostojącego, a ten, który kotwiony jest do budynku ograniczony jest jedynie tym jak długa jest lina podnosząca. Rozwój technologii umożliwił wyposażenie żurawi w układy elektroniczne, które ułatwiają ich obsługę oraz pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Żurawie możemy podzielić na:

 • wieżowe – wykorzystuje się je głównie na budowach, mogą być stacjonarne lub przejezdne na podwoziach szynowych lub gąsiennicowych.
 • portowe lub stoczniowe – stosowane są w pracach montażowych obiektów pływających oraz przy załadunkach oraz rozładunkach statków.
 • samobieżne – wykorzystywane są do prac przeładunkowych oraz montażowych.
 • pływające – mają zastosowanie w pracy na otwartych akwenach.

Parametry techniczne żurawi wieżowych

 • Udźwig – czyli największa masa podnoszonego przez żurawia ładunku w czasie jego pracy. Parametr ten jest zmienny w zależności od zmiennego wysięgu żurawia.
 • Wysięg żurawia – to odległość osi obrotu do pionowej osi haka nośnego. To także wartość zmienna uzależniona konfiguracją wysięgnika
 • Wysokość użyteczna podnoszenia – jest to odległość mierzona pionowo z poziomu podłoża do poziomej osi haka, który umieszczony jest w najwyższym punkcie danego wyciągu. Również ma wartość zmienną w zależności od ilości umieszczonych członów wieży
 • Moment roboczy – wartość otrzymana w wyniku mnożenia udźwigu żurawia przez wysięg. Stanowi on wartość stałą.
 • Moment wywrotu żurawia – jego wartość wynika z różnicy momentów ustalających i wywracających względem hipotetycznej krawędzi wywrotu. Oblicza się jej poprzez uwzględnienie obciążenia dźwignicy.

 

Klasyfikacja żurawi wieżowych

Ze względu na umiejscowienie mechanizmu obrotu wyróżniamy żurawie:

 • Górnoobrotowe- mechanizm obrotu jest zamontowany na górze wierzy i obracany samym wysięgnikiem, wieża nie obraca się.
 • Dolnoobrotowe- mechanizm znajdujący się na dole wieży obraca nią oraz wysięgnikiem.

Pod względem rodzaju podstawy możemy wyróżnić:

 • Żurawie stacjonarne – kotwione są do fundamentów
 • Żurawie przejezdne – kołowe, szynowe czy też gąsiennicowe

 

Względem typu montażu żurawi wyróżniamy:

 • żurawie szybko montujące – nie potrzebują użycia żurawia pomocniczego
 • montowane w zespołach – potrzebne jest użycie żurawia pomocniczego

Pod względem typu zastosowanego wysięgnika możemy wyróżnić:

 • wspornikowe
 • wychylne

Możemy też wyróżnić żurawie które są sterowane z kabiny oraz takie, które sterowane są przy pomocy pilota. Te pierwsze wymagają obecności operatora w kabinie, natomiast drugie umożliwiają pracę poza nią.

Żurawie wieżowe, które sterowane są za pomocą pilota stają się coraz bardziej popularne ze względu na możliwość sterowania maszyną bezprzewodowo. Wpływa to znacznie na bezpieczeństwo operatora dźwigu oraz ocenę sytuacji na budowie.

Obsługa żurawia wieżowego:

Do obsługi żurawia niezbędny jest specjalny kurs operatora oraz uzyskanie odpowiednich uprawnień UDT. Ponadto każde urządzenie tego typu podlega nadzorowi technicznemu. Żurawie o udźwigu nie większym niż 250 kg z wyłączeniem tych do przemieszczania osób mają uproszczoną formę dozoru. Urządzenia te nie muszą być zgłoszone do UDT i badań, ale muszą mieć zapewnioną odpowiednią konserwację oraz powinny być obsługiwane przez osoby odpowiednio do tego uprawnione. Uprawnienia nie są jednak wymagane w przypadku obsługi maszyn z napędem ręcznym.

Uprawnienia UDT dzielą się na:

 • II Ż – urządzania samojezdne, stacjonarne oraz przenośne
 • I Ż – urządzenia wieżowe, żurawie przenośne oraz szybko montujące

Kto może być operatorem dźwigu oraz jakie uprawnienia musi posiadać?

Operatorem żurawia może zostać każda pełnoletnia osoba. Musi ona posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do pracy jako operator żurawia. Powinna tez posiadać ważne zaświadczenie uprawniające do obsługi żurawi wieżowych, które wydawane jest przez Dozór Techniczny.

Według aktualnie obowiązujących przepisów zaświadczenie uprawniające do obsługi żurawi wydawane jest przez Dozór Techniczny. Takie uprawnienia jak UDT, WTD czy TDT ważne są 5 lat.

Zaświadczenie kwalifikacyjne pozwala nam obsługiwać żurawie stacjonarne, szynowe oraz szybko montujące.  Te zaświadczenia również wydawane przez Dozór Techniczny ważne bezterminowo tracą swoją ważność maksymalnie do 1 stycznia 2024 roku. W celu przedłużenia takich uprawnień należy złożyć specjalny wniosek do organu Dozoru Technicznego, który wyda nam takie zaświadczenie kwalifikacyjne. Taki wniosek najlepiej złożyć około 3 miesięcy przed 1 stycznia 2024.

Ile może zarobić operator żurawia wieżowego?

Będąc operatorem dźwigu można zarobić średnio 4950 zł brutto. Najlepiej zarabiający operatorzy maszyn liczyć na 6400 zł brutto, a ci zarabiający najmniej na 4600 zł. Brutto.

Czego nie robić podczas pracy żurawiem?:

Istnieje wiele zasad podczas pracy żurawiem. Poniżej kilka tych, które są zakazane.

 • Praca żurawiem, który jest niesprawny
 • Dokonywanie napraw we własnym zakresie
 • Wykorzystywanie żurawia bez pozytywnej decyzji Dozoru Technicznego
 • Obsługiwanie maszyny w przypadku ograniczonej widoczności
 • Obsługiwanie żurawia przy zbyt silnej prędkości wiatru
 • Przeciążanie maszyny
 • Podnoszenie bądź wyrywanie ładunków, które są trwale powiązane z podłożem
 • podnoszenie osób, chyba że mamy takie zezwolenie Dozoru Technicznego

Dla każdego żurawia powinno się prowadzić książkę dyżurów oraz konserwacji. Czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia nadawane przez Dozór Techniczny.

Zabezpieczenie żurawi wieżowych w przypadku wystąpienia ekstremalnie silnych wiatrów:

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat zauważono, że coraz częściej występujące w Europie huragany to dla wielu żurawi wieżowych, szczególnie tych starszych ogromne wyzwanie.

Trudno dokładnie przewidzieć przyspieszenia prędkości wiatrów jakie mogą występować w wyniku nie tylko ukształtowania terenu czy warunków zabudowy przy występowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zwiatrowanie wysięgnika żurawia, o ile jest to przewidziane w warunkach zabudowy, jest nie tylko obowiązkiem operatora, ale również może zapobiec katastrofie budowlanej. Aby ustawić wysięgnik tyłem do wiatru bez względu na jego kierunek należy uwolnić hamulec mechanizmu obrotu. Pozostawienie go zahamowanego oraz samo obrócenie żurawia tyłem do wiatru może okazać się niewystarczające. Wiatr w każdej chwili może zmienić swój kierunek.

Jaki jest koszt żurawia wieżowego?

 Nowy żuraw wieżowy to koszt około 3000 tys. zł. w przypadku tych szybko montujących umożliwiających przewożenie na haku za samochodem. Za żurawie stacjonarne musimy zapłacić minimum 600 tys. zł. Najbardziej wpływającym czynnikiem na cenę żurawia mają jego parametry techniczne. Są to między innymi: udźwig, długość wysięgnika czy wysokość podnoszenia.

Lepszą i niewątpliwie tańszą opcją jest wynajem żurawia. Wówczas po stronie najemcy jest montaż, demontaż oraz usuwanie wszelkich awarii i opieka konserwatorska. Wynajem jednego żurawia  szybko montującego na czas miesiąca to wydatek rzędu 2-3 tys. zł. Za wynajem długoterminowy w przypadku żurawi stacjonarnych musimy zapłacić nieco więcej, około 5-6 tys. zł za miesiąc użytkowania.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą OSO:

Ośrodek Szkolenia Operatorów to najlepszy wybór. U nas odbędziesz kursy na podesty ruchome, suwnice, operatora wózka widłowego, kursy HDS oraz kursy lotnicze. Nasze oddziały znajdują się w Warszawie, Krakowie, Katowicach czy Bielsku-Białej. Możliwe jest też zorganizowanie zajęć z dojazdem do klienta na terenie całej Polski. Dostępne są zajęcia zarówno indywidualne jak i grupowe. Opłaty są uzależnione od liczby uczestników kursu.