Jak wykorzystać pierwszą pomoc w pracy?

W miejscu, w którym pracujemy, może zdarzyć się wypadek. W takiej sytuacji musimy być obeznani z zasadami pierwszej pomocy. Dzięki temu szybko i sprawnie możemy udzielić pomocy innej osobie. Kłopotliwą kwestią dla pracodawcy, jest wybór osoby, która będzie udzielać pierwszej pomocy. Jak w ogóle przystąpić do podstawowych czynności pierwszej pomocy i co mówi na ten temat kodeks pracy? Taka wiedza jest ważna, ponieważ przy wypadkach liczy się każda minuta!

Kilka słów o pierwszej pomocy

pierwsza pomoc na miejscu pracyKiedy dojdzie do zdarzenia w zakładzie pracy, musimy najpierw ocenić, czy wszyscy uczestnicy zdarzenia są bezpieczni. Czasami trzeba się przenieść w inne miejsce, aby udzielić pomocy poszkodowanemu. Jeśli jesteśmy pewni, że jest bezpiecznie, sprawdzamy przytomność osoby poszkodowanej. W pierwszej chwili często trudno ocenić, w jakim stanie znajduje się dana osoba. Musimy wtedy polegać na relacji świadków wypadku. Gdy poszkodowany jest nieprzytomny i występują u niego problemy z oddychaniem, należy sprawdzić i ewentualnie udrożnić jego drogi oddechowe. Zapadnięty język lub też ciało obce są najczęstszymi przyczynami problemów z oddychaniem. W celu upewnienia się, czy osoba oddycha, można sprawdzić ruchy klatki piersiowej. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy osoba poszkodowana oddycha poprzez wyczucie jej oddechu np. na naszym policzku. Jeśli poszkodowany oddycha, układamy go w pozycji bocznej, a jeśli nie – wykonujemy resuscytację. Trzeba pamiętać, że resuscytacja polega na wykonaniu trzydziestu uciśnięć klatki piersiowej w okolicy mostka oraz dwóch oddechów ratowniczych, a także powtarzaniu tych czynności właśnie w tej sekwencji. Należy pamiętać, aby zadzwonić na numer alarmowy 112 w celu powiadomienia służb ratowniczych o takim zdarzeniu.

Obowiązki pracodawcy

Art. 209 kodeksu pracy mówi nam, że pracodawca musi dostarczyć niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, a także wyznaczyć odpowiednich pracowników do jej zapewnienia. Wszystkie te działania muszą być dostosowane do charakteru działalności zakładu pracy, liczby zatrudnionych osób i rodzaju możliwych do wystąpienia zagrożeń. W określonych sytuacjach może zaistnieć ryzyko zagrożenia życia bądź zdrowia pracowników, a w związku z tym – pracodawca musi poinformować ich o tych potencjalnych zagrożeniach, a także zapewnić im odpowiednią ochronę. Dodatkowo, pracodawca powinien udzielić instrukcji swoim pracownikom, jakie działania powinni podjąć w razie określonego zagrożenia. Gdy do tego dojdzie, praca musi zostać niezwłocznie wstrzymana.

Czy można nie udzielić pomocy?

Wiele osób boi się, że źle wykona czynności związane z pierwszą pomocą wobec poszkodowanego. Obawiają się, że na skutek podjęcia przez nich czynności, poszkodowanemu może grozić utrata życia lub uszczerbek na zdrowiu. Jednakże, w świetle artykułu 162 kodeksu karnego, jeśli nie grozi nam lub innej osobie niebezpieczeństwo, musimy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy. Inaczej dopuszczamy się przestępstwa, za które grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli podejmujemy działania na miarę swojej wiedzy i możliwości, nie grożą nam żadne konsekwencje prawne, nawet jeśli w wyniku naszych działań narazimy poszkodowanego na uszczerbek na zdrowiu. Tak więc, w razie wypadku, nie należy się zastanawiać, tylko pomóc drugiej osobie do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Apteczka pierwszej pomocy

Ważną kwestią jest obecność apteczek medycznych w miejscu pracy. Zgodnie z przepisami, jest to obowiązkowy element w każdym zakładzie pracy. To, co się w niej znajduje, powinno być dostosowane do charakteru pracy i ilości pracowników, a więc kryteria są takie same jak przy wyznaczaniu konkretnych osób do udzielania pierwszej pomocy. Nie istnieją jednak ścisłe wytyczne, którymi należy się kierować przy dobieraniu jej zawartości. Ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określają, że w apteczce powinny się znaleźć środki do opatrywania ran, czyli bandaże, plastry, gazy jałowe, a także środki bezpieczeństwa, takie jak maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki, a także koc termiczny. Miejsce, w którym apteczka została umieszczona, musi być oznaczone w zgodzie z Polską Normą, np. symbolem białego krzyża na zielonym tle. Jeśli istnieje potencjalne zagrożenie przerwania czynności życiowych u poszkodowanych na miejscu pracy, warto rozważyć umieszczenie defibrylatora AED.

Punkt medyczny

Gdy istnieje duże zagrożenie wypadkami podczas wykonywania prac w firmie, sama obecność apteczek jest niewystarczająca. W takim przypadku należy zorganizować punkty medyczne w zakładzie pracy. Ilość, wyposażenie i lokalizacje takich punktów powinny zostać skonsultowane z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami. Wynika to z ogólnych przepisów BHP. Punkty medyczne powinny zostać odpowiednio oznaczone i być łatwo dostępne dla każdego, kto przebywa w miejscu pracy.

Uprawnienia pracownika

Zwykle szkolenie wstępne z bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to jest obowiązkowe dla pracownika, który zaczyna pracować na swoim stanowisku. Często jednak zdarza się, że informacje na temat takiej pomocy są czysto teoretyczne i łatwo odchodzą w zapomnienie po przebyciu szkolenia. Ważne jest, aby dokładnie poznać zasady pierwszej pomocy. Umożliwia to kurs w Ośrodku Szkolenia Operatorów OSO. Dzięki takiemu szkoleniu, pracownicy mogą nie tylko zapoznać się z teoretycznymi aspektami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ale też mogą sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Po uzgodnieniu z klientem, kurs może zostać dostosowany do jego szczególnych potrzeb jako pracodawcy. Szkolenia w OSO mają formę otwartą lub zamkniętą. Cena każdego szkolenia jest ustalana indywidualnie, a termin można dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. Jeśli potrzebujesz przeszkolenia dla swoich pracowników, nie czekaj! Odpowiednia wiedza o udzielaniu pierwszej pomocy zaprocentuje w przyszłości!