Podstawowe metody i rodzaje spawania

Czym jest spawalnictwo a czym spawanie?Już w czasach starożytności spawanie dla człowieka było czymś ekscytującym a przede wszystkim interesującym. W momencie odkrycia rozpoczęto masową produkcję stali, która stała się naczelnym surowcem służącym do produkcji broni i wszelkich narzędzi. Na początku zgrzewano stal w ogniskach kowalskich. Wraz ze wzrostem rozwoju cywilizacyjnego następował też rozwój w branży spawalniczej, zaczęto stosować nowe metody spajania na przykład lutowanie wykorzystywane w złotnictwie oraz wiele innych. Skutkiem powstawania n owych metod był fakt, że spawanie stało się nieodłącznym elementem rozwojowym gospodarki.

W celu uniknięcia błędów należy wyodrębnić dwa pojęcia takie jak „spawanie” oraz „spawalnictwo”. Mimo, iż oba pojęcia posiadają wiele cech wspólnych to jednak błędem okazuje się ich utożsamianie. Spawalnictwo to jeden z sektorów techniki, który umożliwia proces stałego łączenia różnego rodzaju metali z wykorzystaniem pomocy stopów. Cały proces polega na skoncentrowanym doprowadzeniu ciepła do miejsc, w których mają znajdować się złącza i spoiny.

Spawanie- metody i rodzajePodstawowe procesy spawalnicze to: zgrzewanie, spawanie oraz lutowanie. Natomiast jeśli chodzi o pojęcie spawania rozumiane jest ono jako jeden z kilku procesów spawalniczych, polegający na trwałym połączeniu elementów wykonanych z różnego rodzaju materiałów. Proces łączenia polega na nagrzaniu elementów a następnie stopieniu ich w miejscach przyszłego połączenia przy użyciu lub bez użycia spoiwa. Ogniwem ciepła podczas tego procesu jest najczęściej łuk spawalniczy, powstały w wyniku generacji prądu przez spawalnicze źródło prądu. Spawanie wiążę się z wykorzystywaniem różnego rodzaju specjalistycznych sprzętów, których obsługa możliwa jest tylko przy posiadaniu odpowiednich uprawnień oraz dokumentów je poświadczających.

Ze względu na różnego rodzaju kryteria można wyróżnić wiele metod spawania. W oparciu o źródło energii wyróżnia się:

  • Spawanie gazów – jest jedną z najpopularniejszych metod spawania ze względu na fakt, że wyśmienicie sprawdza się w przypadku wszystkich rodzajów stali a także metali. Spawanie gazowe posługuje się metodą polegającą na stopieniu brzegów metali łączonych przy pomocy płomienia gazu.
  • Spawanie laserowe- to jedna z najnowszych metod na rynku spawalniczym, pozwala na dużą efektywność a także daje możliwości na połączenie różnego rodzaju kształtów, w różnorodnych pozycjach spawania.
  • Spawanie elektronowe- odbywa się przy użyciu wiązki elektronowej, w jego skład wchodzi spawanie plazmowe, atomowe, elektrożużlowe oraz termitowe.

W oparciu o urządzenia wyróżnia się:

  • Spawanie MIG- w tej metodzie ważne jest posiadanie odpowiednich umiejętności spawalniczych a także umiejętności posługiwania się odpowiednimi narzędziami. Spawanie odbywa się przy użyciu elektrody topliwej w osłonie gazu chemicznie obojętnego.
  • Spawanie MAG- niemalże identyczne jak spawanie MIG, różnica polega na tym, iż w tej metodzie wykorzystywane są gazy chemiczne.
  • Spawanie MMA- najstarsza, uniwersalna metoda przy wykorzystaniu elektrody otulinowej.
  • Spawanie łukiem krytym- proces polegający na łączeniu elementów metalowych przy pomocy elektrody.
  • Spawanie TIG (elektrodą wolframową) – najwyższa jakość spawania bez odprysków.